Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland

Filtrera efter

Nyheter (1063)

RSS
Visar resultat 1–10
  • Presskommuniké

EU-kommissionen föreslår nya regler för att förbättra djurskyddet

​​​​​​​EU-kommissionen föreslår i dag den största reformen av EU:s djurskyddsregler på 20 år. Reformen gäller djurtransporter. Dessutom lägger EU-kommissionen fram ett förslag om att förbättra hundars och katters välbefinnande och reagerar på det europeiska medborgarinitiativet ”Ett pälsfritt Europa”.

  • Kompletterande information

Representationens chef, Maria Blässar: Utökade rättigheter för passagerare!

Blev en resa du hade bokat inställd under pandemin på grund av reserestriktionerna? Påverkades dina resplaner av att resebyrån Thomas Cook gick i konkurs? Den här veckan har EU-kommissionen presenterat nya inslag i passagerares rättigheter i EU och de lyfter i allra högsta grad fram de problem som uppstått till följd av ovanstående två exempel.

  • Nyhetsartikel

Flaskpost från representationens chef, Maria Blässar: Östersjöns utmaningar och möjligheter

Sammanlagt runt 85 miljoner människor bor i Östersjöregionen, men bara ett fåtal av oss vet hur illa ställt det är med Östersjön. Europas mest förorenade hav hotas av förlust av biologisk mångfald, försurning, eutrofiering och allt avfall som hamnar i havet. Enbart eutrofieringen är ett problem som rör hela 97 procent av Östersjön. Därutöver utgör klimatförändringarna ytterligare ett hot mot den sköra balansen i Östersjöns bräckta vatten.

  • Nyhetsartikel

Europa Direkt-kontoren blev inspirerade under evenemanget EU Days Lund i Sverige

I början av nästa sommar, närmare bestämt den 9 juni 2024, äger ett viktigt val rum i Finland – valet till Europaparlamentet. EU:s informationsställen runtom i Finland har en mycket viktig roll att spela när det kommer till att öka kunskapen om EU. De nordiska Europa direkt-kontoren sammanstrålade den 13–15 november för sjätte gången i Sverige, under de så kallade EU Days Lund.

  • Presskommuniké

​​​​​​​Förbättrade rättigheter och bättre information för resenärer

EU-kommissionen antar i dag en rad förslag för att förbättra situationen för passagerare och resenärer genom att stärka deras rättigheter. De nya reglerna kommer att bygga på lärdomar från bland annat covid-19-krisen och resegruppen Thomas Cooks konkurs 2019, som fick stora konsekvenser för både resenärer och resemarknaden.

  • Nyhetsartikel

EU:s program Kreativa Europa stöder innovativa mediekompetensprojekt 2024

EU-programmet Kreativa Europa och dess sektorsövergripande programområde stöder mediekompetensprojekt som pågår i högst 24 månader. 2024 års ansökningsrunda är nu öppen och budgeten uppgår till sammanlagt 2 miljoner euro. Enskilda projekt kan högst få 500 000 euro i EU-stöd och 70 procent av projektets totala kostnader.

  • Presskommuniké

EU-kommissionens åtgärder för att påskynda utbyggnaden av elnät

Elförbrukningen i EU förväntas öka med cirka 60 procent fram till 2030, jämfört med i dag. Näten kommer att behöva hantera ett mer digitaliserat, decentraliserat och flexibelt system med miljontals solpaneler på tak, värmepumpar och lokala energisamhällen som delar sina resurser, mer tillförd havsbaserad förnybar energi, fler elfordon att ladda och växande behov av vätgasproduktion.

  • Presskommuniké

EU-kommissionen lanserar den europeiska vätgasbankens första auktion – 800 miljoner avsätts för att stödja produktionen av förnybar vätgas

​​​​​​​I dag lanserar EU-kommissionen den europeiska vätgasbankens första auktion för att stödja produktionen av förnybar vätgas i Europa. Inledningsvis avsätts 800 miljoner euro av intäkterna från utsläppshandeln för auktionen via EU:s innovationsfond. Producenter av förnybar vätgas kan konkurrera om stöd i form av en fast premie per kilogram förnybar vätgas som produceras.