Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland

Filtrera efter

Nyheter (756)

RSS
Visar resultat 1–10
Kompletterande information |

När jag började läsa engelska i lågstadiet i Norra Österbotten för ett antal årtionden sedan, såg världen helt annorlunda ut. Man hörde bara engelska på tv och det fanns knappt några möjligheter alls att tala språket utanför klassrummet. Att lära sig ett nytt språk gav vardagen en viss spänning. Många elever fick till och med en brevvän i England med lärarens hjälp.

Nyhetsartikel |

I måndags sammanträdde världsledare i New York för att delta i FN:s generalförsamlings toppmöte om utbildning – Transforming Education Summit. Inför toppmötet framförde EU-kommissionär Jutta Urpilainen och FN:s ställföreträdande generalsekreterare Amina J. Mohammed i Kymen Sanomat FN:s och EU:s vädjan om att alla FN:s medlemsländer skulle göra åtaganden om att garantera en stimulerande och modern utbildning av hög kvalitet för alla barn i världen.

Presskommuniké |

Kommissionen offentliggör i dag 2022 års upplaga av den europeiska resultattavlan för innovation, som visar att EU:s innovationsresultat har ökat med ungefär 10 % sedan 2015. Jämfört med 2021 har det totala resultatet under 2022 förbättrats för 19 medlemsländer och försämrats för åtta. Jämfört med EU-genomsnittet fortsätter globala konkurrenter så som Australien, Kanada, Republiken Korea och USA att ha ett övertag i förhållande till EU. EU har likväl minskat resultatsklyftan till dessa länder och sedan 2021 gått om Japan.

Nyhetsartikel |

Enligt EU-kommissionens femte Eurobarometerundersökning om idrott och fysisk aktivitet utövar 38 procent av EU-invånarna idrott eller motionerar minst en gång i veckan, medan 17 procent motionerar mindre än en gång i veckan. Upp emot 45 procent av invånarna motionerar aldrig och deltar heller aldrig i någon fysisk aktivitet.

Nyhetsartikel |

År 2020 diagnostiserades uppskattningsvis 2,7 miljoner människor i EU med cancer och fler än 1,3 miljoner avled till följd av sjukdomen. Tidig diagnostisering räddar liv och ger bättre livskvalitet. Därför har EU-kommissionen tagit fram en ny strategi för ökad och bättre cancerscreening inom ramen för EU:s plan mot cancer. Syftet med strategin är att med fokus på diagnostisering i ett tidigt skede öka antalet screeningtillfällen och täcka in fler målgrupper och cancerformer.

Nyhetsartikel |

Vid Europaforum i Åbo i somras ägnades en paneldiskussion åt utvecklingen av EU:s försvars- och säkerhetspolitik efter det anfallskrig som Ryssland inledde i februari och som skakade hela världen. Representationens tidigare chef, Antti Peltomäki, med lång erfarenhet av EU-politik, inledde diskussionen genom att fråga hur EU:s roll ser ut inom försvars- och säkerhetspolitiken.

Nyhetsartikel |

EU har lagar och strategier för att skydda luft och vatten, främja den cirkulära ekonomin, förebygga avfallsproduktion, öka återvinningsgraden och skydda naturen. Kommissionen har åtagit sig att regelbundet rapportera om hur det går med genomförandet av EU:s miljölagstiftning med hjälp av miljökonsekvensbedömningen (EIR). Bedömningen är ett verktyg som hjälper medlemsländerna att förbättra miljöintegreringen och skyddet av människors hälsa och miljön.

Nyhetsartikel |

​​​​​​​Den 1 september tillträdde Maria Blässar som chef för EU-kommissionens representation i Finland. Trots att vi lever i exceptionella tider på många sätt och Europa står inför stora utmaningar, förblir dock representationens uppdrag detsamma: att aktivt delta i EU-diskussionen i Finland, förmedla information och stärka informationsgången mellan Finland och Bryssel – i båda riktningar.