Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland

Allmänt om EU

EU är ett unikt ekonomiskt och politiskt partnerskap mellan 27 europeiska länder och har garanterat 50 år av fred, stabilitet och välstånd.

EU:s institutioner

EU har en unik institutionell struktur. Medlemsländernas stats- och regeringschefer fastslår de breda prioriteringarna vid sina toppmöten, medan flera olika EU-institutioner deltar i beslutsfattandet. De fyra viktigaste EU-institutionerna är följande:

  • Europaparlamentet – den lagstiftande institutionen som väljs av EU-medborgarna och som röstar igenom EU:s lagar, avtal och budgetar och utövar kontroll över de andra EU-institutionerna.
  • Europeiska rådet – samlar medlemsländernas stats- och regeringschefer för att fastställa EU:s politiska agenda och prioriteringar.
  • Europeiska unionens råd – består av medlemsländernas ministrar som tillsammans med Europaparlamentet förhandlar om och antar EU:s lagstiftning.
  • Europeiska kommissionen – den verkställande EU-institutionen som föreslår nya EU-lagar och genomför de lagstiftande institutionernas beslut.
  • EU har också en egen diplomatkår, Europeiska utrikestjänsten, samt EU-domstolen, som ser till att EU:s lagstiftning tillämpas på samma sätt i alla medlemsländer.

 

Läs mer om EU:s institutioner och andra organ

EU:s lagstiftningsförfarande

Nobels fredspris

EU fick 2012 Nobels fredspris för att genom sin stabiliserade roll ha bidragit till att omforma större delen av Europa från en krigets till en fredens kontinent och för sitt arbete för försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa.

 

Länkar

EU-nyheter

EU:s viktigaste prioriteringar till 2024