Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland

Driva företag i EU

Driva ett litet eller medelstort företag i EU

Två av tre anställda jobbar i ett litet eller medelstort företag, som skapar 85 procent av alla nya jobb i EU. De små och medelstora företagen har sin givna plats i EU:s ekonomi och EU-kommissionen erbjuder information, stöd och finansiering för att hjälpa dem att utvecklas och växa. Små och medelstora företag kan framför allt

  • dra nytta av den fria rörligheten inom EU för varor och tjänster utan tull- och regelhinder
  • räkna med stöd och solidaritet från EU i svåra situationer som under covid-19-pandemin och i samband med brexit
  • utnyttja EU:s gemensamma förhandlingsstyrka, som underlättar tillträdet till världsmarknaderna tack vare framförhandlade handelsavtal med andra länder och regioner.

EU:s stöd och finansiering till företagen

Varje år ger EU över 200 000 företag och företagare stöd i form av företagslån, mikrofinansiering, garantier och riskkapital. Det är vanligtvis lokala finansinstitut, till exempel banker, riskkapitalinvesterare eller affärsänglar, som beslutar om finansieringen.

Under coronakrisen har EU-kommissionen vid flera tillfällen godkänt finländska stödprogram till förmån för olika branscher och företag. Mot bakgrund av den ekonomiska och sociala skada som pandemin har orsakat har EU lanserat en återhämtningsplan för att hjälpa ekonomierna, företagen och invånarna i EU att komma på fötter igen. Planen ska ge finländska företag extra stöd och finansiering.

EU:s återhämtningsplan i Finland

Läs mer om EU:s finansiering för företag och hur man söker

Företagsfinansiering i Finland

EU-finansierade initiativ i Finland

Information och stödnätverk för företag

Ditt Europa – Företag

Här hittar du mycket information om hur du startar och driver företag eller startup-företag i EU och om skatter, offentlig upphandling, personalfrågor, produktkrav, finansiering och stöd och kundkontakter.

Ditt Europa – Rådgivning

Du kan få hjälp av ett nätverk av oberoende juridiska experter som känner till både EU-lagstiftningen och EU-ländernas lagstiftning och som kan

  • ge dig gratis personlig rådgivning på ditt språk inom en vecka
  • klargöra vilken EU-lagstiftning som gäller i ditt fall
  • förklara hur du utövar dina rättigheter.

Solvit

Orättvisa regler eller beslut och diskriminerande byråkrati kan göra det svårt att bo, arbeta och göra affärer i andra EU-länder. Har du som EU-medborgare eller företag fått problem i ett annat EU-land på grund av att myndigheterna där inte följer EU-lagstiftningen som de ska? Då kan Solvit hjälpa dig.

Erasmus för unga företagare

Nya eller blivande entreprenörer kan få hjälp att skaffa sig de färdigheter som krävs för att starta eller driva ett småföretag i EU genom praktisk utbildning och mentorskap.

Enterprise Europe Network (EEN) Finland

EEN hjälper företag att växa och hitta nya samarbetspartner och affärskontakter och erbjuder innovationscoachning om EU-finansierad FoU. Tjänsterna är skräddarsydda för mindre företag men andra företag, universitet och forskningscentrum kan också utnyttja dem.

Access2Markets

På den här portalen kan potentiella och verksamma exportörer och importörer i EU hitta information om tullar, skatter, produktregler och produktkrav för alla EU-länder och över 120 andra marknader i världen.

Europeiska plattformen för klustersamarbete

Plattformen är ett matchningsverktyg för att hitta affärspartner i olika länder, regioner, branscher och industriella ekosystem. 

Sysselsättning, socialpolitik och inkludering i EU

Här hittar du information, nyheter och evenemang om EU:s politik och strategier för sysselsättning, bland annat när det gäller arbetstagarnas rättigheter, kompetens och kvalifikationer, flytta och jobba i EU, social trygghet och inkludering. 

EU:s helpdesk för immaterialrättigheter

Här kan små och medelstora företag och EU-finansierade forskningsprojekt i EU få gratis hjälp med frågor som rör immaterialrätt i ett internationellt sammanhang eller som rör EU:s forsknings- och innovationsprogram.

 

Länkar

Företag, ekonomin i EU och euron

Bidrag och upphandling

EU:s SMF-strategi för ett hållbart och digitalt EU