Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland

Europasalen

Europasalen är ett gemensamt offentligt rum för Europeiska kommissionens representation i Finland och Europaparlamentets förbindelsekontor i Finland där det anordnas evenemang med anknytning till EU och Europa.