Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland

Att bo i ett EU-land

Här hittar du information om uppehållsrätt, hälso- och sjukvård, social trygghet, äktenskap, adoption, val, beskattning, pensioner, fordon och körkort.

Uppehållsrätt

Praktisk information om formaliteter och regler för att vistas lagligt i ett annat EU-land som arbetssökande, arbetstagare, studerande och pensionär.

Familjer

Information om föräldrars och pars rättigheter och skyldigheter i hela EU och om arv över gränserna.

Att köra bil utomlands

Information om att köpa och hyra bil, förnyelse av körkort och utbyte och erkännande av körkort i EU. Se till att du har ett giltigt körkort och en tillräckligt omfattande trafikförsäkring när du kör bil utomlands.

Dina rättigheter land för land

Information om dina pensionsrättigheter, arbetslöshetsförmåner, familjeförmåner och andra socialförsäkringsrättigheter i alla EU-länder.

Rösträtt utomlands

Om du är EU-medborgare och bor i ett annat EU-land har du rätt att rösta och ställa upp i kommunalval och Europaval i det landet. Villkoren är desamma för dig som för landets medborgare.

Planerad vård utomlands

Enligt EU-lagstiftningen har du i vissa fall rätt att söka vård i andra EU-länder, till exempel för att uppsöka en specialist, genomgå en operation eller få behandling för en speciell sjukdom.