Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland

Att bo i ett EU-land

Här hittar du information om uppehållsrätt, hälso- och sjukvård, social trygghet, äktenskap, adoption, val, beskattning, pensioner, fordon och körkort.

Praktisk information om formaliteter och regler för att vistas lagligt i ett annat EU-land som arbetssökande, arbetstagare, studerande och pensionär.
Information om föräldrars och pars rättigheter och skyldigheter i hela EU och om arv över gränserna.
Information om att köpa och hyra bil, förnyelse av körkort och utbyte och erkännande av körkort i EU. Se till att du har ett giltigt körkort och en tillräckligt omfattande trafikförsäkring när du kör bil utomlands.
Information om dina pensionsrättigheter, arbetslöshetsförmåner, familjeförmåner och andra socialförsäkringsrättigheter i alla EU-länder.
Om du är EU-medborgare och bor i ett annat EU-land har du rätt att rösta och ställa upp i kommunalval och Europaval i det landet. Villkoren är desamma för dig som för landets medborgare.
Enligt EU-lagstiftningen har du i vissa fall rätt att söka vård i andra EU-länder, till exempel för att uppsöka en specialist, genomgå en operation eller få behandling för en speciell sjukdom.