Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Denna tillgänglighetsredogörelse gäller innehållet på webbplatsen https://finland.representation.ec.europa.eu/index_sv.

Den gäller inget annat innehåll eller andra webbplatser på europa.eu som har sina egna tillgänglighetsredogörelser.

Webbplatsen sköts av EU-kommissionens generaldirektorat för kommunikation. Den är utformad för att kunna användas av så många som möjligt, även personer med funktionsnedsättning.

Målet är att du till exempel ska kunna

 • förstora upp till 200 procent utan problem
 • navigera på större delen av webbplatsen enbart med hjälp av tangentbordet
 • navigera på större delen av webbplatsen med hjälp av ett modernt program för skärmläsning och taligenkänning (på din dator eller telefon).

Webbplatsen är utformad enligt den tekniska standarden för webbplatser och mobilappar, EN 301 549 v.3.2.1, som nära följer AA-nivån i WCAG-riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (version 2.1).

Teknisk standard – efterlevnad

Den här webbplatsen uppfyller endast delvis den tekniska standarden EN 301 549 v.3.2.1 och nivå AA i WCAG-riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (version 2.1). Läs mer under ”Innehåll som inte är tillgängligt”.

Webbplatsen testades senast den 12 december 2023.

Grunden för redogörelsen

Den här tillgänglighetsredogörelsen granskades den 28 maj 2024.

Redogörelsen bygger på en granskning av IAPP-kvalificerade tillgänglighetsexperter, som använt en kombination av manuell och automatiserad testning med hjälp av verktygen Axe Devtools och Lighthouse.

Återkoppling

Vad tycker du om tillgängligheten på webbplatsen ”EU-kommissionens representation i Finland”? Berätta gärna för oss om du stöter på problem:

 • Tfn:  (+ 358 9) 6226 544
 • E-post: comm-rep-helatec [dot] europa [dot] eu (comm-rep-hel[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Vi försöker svara på ditt meddelande inom 15 arbetsdagar efter att den ansvariga kommissionsenheten har fått det.

Kompatibilitet med webbläsare och tekniska hjälpmedel

Webbplatsen ”EU-kommissionens representation i Finland” är utformad för att vara kompatibel med

 • den senaste versionen av webbläsaren Google Chrome
 • i kombination med de senaste versionerna av JAWS, NVDA, VoiceOver och TalkBack.

Tekniska specifikationer

Webbplatsen ”EU-kommissionens representation i Finland” bygger på följande teknik för att fungera med en kombination av webbläsare och eventuella tekniska hjälpmedel eller insticksprogram på din dator:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Javascript.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi gör vårt bästa för att webbplatsen ”EU-kommissionens representation i Finland” ska vara tillgänglig för alla. Vi är dock medvetna om vissa begränsningar och arbetar för att lösa problemen. Här beskriver vi kända tillgänglighetsproblem och möjliga lösningar. Kontakta oss om du stöter på ett problem som inte finns med på listan.

Kända tillgänglighetsproblem på webbplatsen ”EU-kommissionens representation i Finland:

 • Diagram och tabeller – användning av färger: Vissa av diagrammen och tabellerna på webbplatsen använder färg för att förmedla informationen, vilket är förvirrande för personer med dåligt färgseende. I diagram där etiketterna inte är visuellt kopplade till motsvarande färgat avsnitt kan du klicka på etiketterna i bildtexten och motsvarande linje, flik eller avsnitt visas eller döljs så att du kan se vilken etikett som tillhör vilken del i diagrammet. Vi strävar efter att åtgärda detta problem under år 2024.
 • Robotfilter med reglage: Det är viktigt att notera att robotfiltret med reglage inte är tillgängligt för dövblinda användare.
 • Videotextning: En del av våra videor saknar undertexter. Vi arbetar fortlöpande med att lägga till undertexter till fler av våra videor.
 • Videospelare – tillgänglighet med tangentbord: Vi känner till vissa problem med att använda tangentbordet med videospelaren (när du ska välja textningsspråk i menyn kan du inte förflytta dig mellan språken med piltangenterna utan måste använda Tabb-tangenten).