Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland

Dina rättigheter

Som medborgare i Finland eller ett annat EU-land är du också automatiskt EU-medborgare.

Som EU-medborgare har du många viktiga rättigheter, såsom rätten att fritt bo, arbeta, studera eller pensionera dig i andra EU-länder.

Om du reser utanför EU och Finland inte har någon diplomatisk representation där kan du få hjälp från ett annat EU-lands ambassad eller konsulat.

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna är den EU-lag som anger de personliga, medborgerliga, politiska, ekonomiska och sociala rättigheter som alla i EU ska ha. Stadgan sätter varje individ i centrum för de universella och demokratiska värden som EU bygger på, nämligen människans värdighet, frihet, jämställdhet och solidaritet. Lär dig mer om specifika grundläggande rättigheter, stadgan, och vad du kan göra om dina rättigheter kränks.

Se video

Värdighet, friheter, jämlikhet, solidaritet, medborgarnas rättigheter, rättsskipning.
EU-kommissionens initiativ för att skydda personer som rapporterar överträdelser mot EU-rätten.

Var med och påverka Europas framtid! Via den digitala plattformen för konferensen om Europas framtid kan du delta i diskussioner och anordna egna eller delta i andras evenemang.