Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Koronavirus
Det sprids en mängd felaktig och vilseledande information, dvs. desinformation. Detta gäller även den globala coronapandemin. Använd därför bara tillförlitliga källor när du letar efter information om coronaviruset.
Disinformaatio
Mediekunnighet är centralt för att känna igen desinformation. I elev- och lärarhörnan finns ett materialpaket som lärare kan använda för att hjälpa sina elever att skilja på sant och falskt. Materialpaketet omfattar en presentation (Powerpoint och pdf) och en lärarhandledning.
Faktabaari
I Finland granskas fakta bland annat av Faktabaari. Tillsammans med Helsingfors universitet ingår Faktabaari i det nordiska nätverket Nordis, som har som uppgift att känna igen, analysera och bekämpa desinformation. Nätverket finansieras via det europeiska observatoriet för digitala medier (EDMO).
Käyrät kurkut
I Schuman-sällskapets publikation ”Käyrät kurkut – tosiasioita urbaanilegendojen sijaan” (”EU och krokiga gurkor – fakta i stället för urbana skrönor”) presenteras de vanligaste EU-myterna och de fakta som ligger till grund för dem.
Disinformaatio
Projektet EUvsDisinfo, som leds av Europeiska utrikestjänsten, övervakar framför allt Rysslands desinformationskampanjer i EU-länderna och i EU:s grannskap och reagerar på dem genom att korrigera felaktig information.