Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland

Nyheter och evenemang

Desinformation samt utländsk informationsmanipulering och inblandning utgör allvarliga hot mot våra samhällen. De kan undergräva demokratiska institutioner och processer, såsom val, genom att hindra människor från att fatta välavvägda beslut eller få dem att avstå från att rösta. Dessutom kan de polarisera samhällen genom att ställa dem mot varandra.

Välkommen att kontakta EU-kommissionens mediateam i Helsingfors och centrala presstjänst i Bryssel! Här hittar du information om våra tjänster för press och media, material, ackrediteringar och pressmeddelanden.

Representationen ger i regel varje vecka ut ett nyhetsbrev på svenska som innehåller lättbegripliga sammanfattningar av nyheter från EU-kommissionen. I nyhetsbrevet hittar du också tips på och länkar till bland annat poddar, artiklar och annat intressant med anknytning till EU (och Finland) samt information om kommande evenemang och lediga jobb.