Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Dad carrying children

Konferensen om Europas framtid

Den digitala plattformen är det nav som konferensen om Europas framtid kretsar kring. Det här är din möjlighet att säga vilket slags Europa du vill leva i och därmed bidra till att forma vår framtid.
consultations

Europeiska medborgarinitiativet

Med ett europeiskt medborgarinitiativ kan du bidra till EU-politiken genom att uppmana EU-kommissionen att föreslå nya lagar. När ett initiativ har fått en miljon underskrifter måste kommissionen ta ställning till det.
dialog

Kom med synpunkter!

Här kan privatpersoner och företag lämna synpunkter på nya och befintliga lagar och initiativ.
EU pen and flag

Förenkla!

Lämna förslag på hur vi kan förenkla och modernisera EU:s lagar och göra dem mindre betungande.
Euroopan komission Suomen-edustusto Voimatalossa

Evenemang

Evenemang organiserade av Europeiska kommissionens representation i Finland