Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Den digitala plattformen är det nav som konferensen om Europas framtid kretsar kring. Det här är din möjlighet att säga vilket slags Europa du vill leva i och därmed bidra till att forma vår framtid.
Med ett europeiskt medborgarinitiativ kan du bidra till EU-politiken genom att uppmana EU-kommissionen att föreslå nya lagar. När ett initiativ har fått en miljon underskrifter måste kommissionen ta ställning till det.
Här kan privatpersoner och företag lämna synpunkter på nya och befintliga lagar och initiativ.
Lämna förslag på hur vi kan förenkla och modernisera EU:s lagar och göra dem mindre betungande.

Evenemang organiserade av Europeiska kommissionens representation i Finland