Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland

Filtrera efter

Nyheter (817)

RSS
Visar resultat 1–10
  • Uutisartikkeli

Komissio hakee sopimuskumppania vartiointipalveluihin

​​​​​​​Euroopan komission Suomen-edustusto hakee tarjouskilpailulla sopimuskumppania tuottamaan edustustolle sekä Euroopan parlamentin Suomen-toimistolle vartiointipalveluita toimitiloihinsa Helsinkiin.

  • Nyhetsartikel

Sök praktikplats på EU-kommissionen inför hösten nu!

EU-kommissionen anordnar två gånger per år en fem månader lång avlönad praktikperiod för personer med högskoleexamen, så kallad Blue Book-praktik. Årligen får runt 1 800 personer göra praktik på EU-kommissionens olika generaldirektorat i Bryssel och Luxemburg samt vid kommissionens representationskontor i medlemsländerna. Under praktiken får du en bra inblick i kommissionens arbete och i EU-institutionerna överlag.

  • Nyhetsartikel

EU söker juridisk handläggare till Tallinn

Har du avlagt minst en treårig högskoleexamen inom juridik och haft en juridisk befattning, helst inom en internationell organisation, i minst ett års tid? Är du bekant med EU:s institutionella ram och de juridiska områden som Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa) är verksam inom?

  • Nyhetsartikel

Saimenregionen har utsetts till European Region of Gastronomy 2024

Saimenregionen har förärats titeln European Region of Gastronomy år 2024. Denna utnämning kommer att locka både internationella och finländska turister till östra Finland, liksom olika gastronomi- och kulturrelaterade evenemang och gastronomitävlingar. Organisationen International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism har sedan 2016 årligen utsett ett område till European Region of Gastronomy.

  • Nyhetsartikel

Arbetsplatser vid EU:s institutioner

Samlat på en och samma webbplats finns ett omfattande informationspaket på svenska om möjligheterna till en tjänstemannakarriär och tillfällig anställning vid EU-kommissionen och andra EU-institutioner. Webbplatsen omfattar underrubriker bland annat om lediga jobb, ansökningsförfarande, vad det innebär i praktiken att jobba för EU, praktikperioder, uppgifter som erbjuds forskare och om Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) som sköter rekryteringen.

  • Nyhetsartikel

Praktikplatser vid EU:s institutioner och decentraliserade byråer

På Europeiska rekryteringsbyråns (Epso) webbplats hittar du samlad information om praktikmöjligheter vid EU:s institutioner och EU:s många decentraliserade byråer, till exempel Europeiska kemikaliemyndigheten i Helsingfors. De flesta EU-institutioner erbjuder praktikplatser till ungdomar som har avlagt högskoleexamen. Praktikperiodens startdatum och längd och den lön/ersättning som betalas för praktiken varierar beroende på värdorganisationen och kostnadsnivån i placeringslandet. Varje år tar man in cirka 1 200 praktikanter.