Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland

Finländare behövs vid EU:s institutioner

Visste du att Europeiska unionen erbjuder givande och betydelsefulla arbetsuppgifter för finländare som är intresserade av en internationell karriär? Vid EU:s instititioner finns allt från praktikplatser och kontraktsanställningar till fasta anställningar. Förutom att du får bo och jobba i en internationell miljö, får du även vara med och främja europeiska värden.

EU:s institutioner strävar efter att personalstyrkan ska representera alla EU-medlemsländer på ett balanserat sätt. Mångfalden medför bland annat olika ståndpunkter, synsätt och erfarenheter, liksom bred kompetens. Samtidigt kan man säkerställa att alla regioners och medlemsländers särdrag och särskilda behov beaktas vid beslutsfattandet. På detta sätt kan EU finnas till för alla EU-medborgare på bästa möjliga sätt.

De beslut som fattas och den politik som genomförs inom EU påverkar olika aspekter av våra liv i stor utsträckning. Därför behövs det även en bred kompetens på många olika områden bland dem som arbetar för EU:s institutioner. Finländare är ofta välutbildade och har expertkunskap, och kan därmed bidra till EU:s verksamhet på olika sätt.

Nedan kan du läsa några finländares berättelser om hur det känns att bo och jobba för EU i Bryssel och Luxemburg!

I videon nedan berättar fyra unga finländare om sina erfarenheter av att jobba för EU. I videon medverkar Mikko Hakkarainen (team leader på kommissionens enhet för Schengensamarbetet och gränsförvaltning), Juuso Järviniemi (sakkunnig på kommissionens enhet för cybersäkerhet och politik för digital integritet), Anna Vilkman (översättare på Europeiska unionens råd), och Meeri Tarvainen (anställd på kommissionens generaldirektorat för grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar).

Finländare behövs vid EU:s institutioner

Om du själv är intresserad av att göra praktik eller jobba för EU, kan du läsa mer här.

Aura Saxen ja Konstantin Krautgasser
  • Nyhetsartikel

Aura Saxén inledde sin EU-karriär som praktikant och jobbar nu på EU-kommissionens generaldirektorat för kommunikation i Bryssel. Hon berättar bland annat om den nära vänskap som lätt uppstår med likasinnade personer från andra EU-länder när man är praktikant och senare EU-anställd – och som består för livet, fast man skulle få för sig att lämna den så kallade ”EU-bubblan”. Hon berättar bland annat om den nära vänskap som lätt uppstår med likasinnade personer från andra EU-länder när man är praktikant och senare EU-anställd – och som består för livet, fast man skulle få för sig att lämna den så kallade ”EU-bubblan”.

  • Lästid: 5 min
Tanja Tschurtschenthaler
  • Nyhetsartikel

Tanja Tschurtschenthaler har jobbat för EU-kommissionen i Luxemburg i tio års tid och har som inbiten humanist gått från ett jobb på den finska språkavdelning vid generaldirektoratet för översättning till en tjänst på Eurostat, det vill säga EU:s statistikkontor. Snart ska hon gå vidare till ett nytt jobb vid Europeiska revisionsrätten, vilket är ett praktexempel på den karriärmässiga resa man kan göra inom EU:s institutioner. Tanja Tschurtschenthaler delar med sig av tre goda råd när det kommer till att klara EU:s uttagningsprov, byta jobb inom EU och utvecklas som sakkunnig.

  • Lästid: 6 min
Juuso Järviniemi
  • Nyhetsartikel

27-åriga Juuso Järviniemi från Tammerfors har studerat internationella relationer och EU-politik utomlands och blev i juni 2022 antagen till EU-kommissionens Junior Professionals-program, där man får bekanta sig med EU-kommissionens verksamhet på bred front. För närvarande jobbar han med cybersäkerhetsfrågor på generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik. Han har fört dagbok i en veckas tid, så att läsarna ska få insyn i hur en vecka på EU-kommissionen kan se ut – överraskande nog kan den bland annat innehålla bastubad!

  • Lästid: 6 min