Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland

Jobba för EU!

Fast anställd personal

Fast anställd personal väljs i så kallade allmänna uttagningsprov, som anordnas centralt av Epso (Europeiska rekryteringsbyrån). Kraven för att få delta i de olika uttagningsproven varierar, så läs meddelandet om ett visst uttagningsprov noga innan du söker. Läs mer om fasta anställningar.

Tillfälliga anställningar

Det finns också tillfälliga tjänster inom EU:s institutioner, organ och byråer – främst som kontraktsanställd (många institutioner talar om CAST-kontrakt) eller tillfälligt anställd (tidsbegränsad anställning med anställningsvillkor liknande den fast anställda personalens). 

Vissa CAST-uttagningsförfaranden är öppna för ansökningar hela tiden. Då anmäler du ditt intresse hos Epso och när en institution har ett ledigt jobb, söker de i databasen över intresserade kandidater och kallar lämpliga sökande till ett urvalsförfarande.

EU-byråerna lägger även ut lediga jobb på sina respektive webbplatser.

Praktikplatser

Alla EU-institutioner har sina egna praktikprogram

Praktik på EU-kommissionen (Blue Book-praktik)

1. Allmän praktik

Det finns två praktikperioder på fem månader vardera på EU-kommissionen per år. Denna så kallade Blue Book-praktik riktar sig till personer med minst lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen.

  • En praktikperiod pågår från mars till juli (ansök i augusti under det föregående året).
  • En praktikperiod pågår från oktober till februari påföljande år (ansök i början av året).

Under praktikperioden får du en konkret inblick i hur EU-kommissionen, och även andra EU-institutioner, fungerar. Du gör din praktik på EU-kommissionen i Bryssel eller Luxemburg, eller vid ett av EU-kommissionens representationskontor i ett EU-medlemsland. Dessutom är det möjligt att ansöka om en vetenskapligt inriktad praktik vid Gemensamma forskningscentrumet (JRC).

Du måste bestämma dig för om du söker en allmän praktikplats eller en översättningspraktikplats, som du kan läsa mer om nedan, redan i ansökningsskedet. Det går nämligen inte att ansöka om både allmän praktik och översättningspraktik i samma ansökningsomgång.

Om du är EU-medborgare måste du ha goda kunskaper i två officiella EU-språk, varav ett måste vara engelska, franska eller tyska. Som praktikant får du ett månatligt stipendium på cirka 1 350 euro. Du får även ersättning för dina resekostnader.

Om du tidigare har praktiserat längre än sex veckor vid någon av EU:s institutioner, organ eller byråer kan du tyvärr inte ansöka om avlönad Blue Book-praktik.

Här kan du läsa om Henri Winbergs praktikperiod på EU-kommissionens representation i Finland sommaren 2022.

6 SEPTEMBER 2022
Henri Winberg

Här kan du läsa om William Nyströms praktikperiod på EU-kommissionens representation i Finland hösten 2021.

5 APRIL 2022
William Nyström

2. Översättningspraktik

Är du intresserad av att pröva på översättaryrket och har svenska som modersmål? Då kanske en praktikplats på EU-kommissionens svenska språkavdelning är någonting för dig!

EU-kommissionen erbjuder Blue Book-praktikplatser vid generaldirektoratet för översättning (DGT) i Bryssel och Luxemburg för personer som har studerat språk, översättning eller något annat ämne som lämpar sig för översättning, till exempel ekonomi, juridik och journalistik. Det krävs inte en översättarutbildning, men däremot goda språkkunskaper och ett stort intresse för samhället och omvärlden.

Som praktikant ska du ha tillräckliga kunskaper i minst två EU-språk, som du kan översätta texter från till ditt modersmål. Ett av språken måste vara engelska, franska eller tyska. Det är också oumbärligt med utmärkta kunskaper i svenska. Du kommer att få översätta texter av många olika slag, under handledning av en erfaren översättare. I ditt arbete får du använda moderna elektroniska hjälpmedel som till exempel översättningsminnen, termbanker och maskinöversättning.

Videoklipp om översättningspraktikanter på EU-kommissionen.

Här kan du läsa om Moa Ederyds översättningspraktik på EU-kommissionens svenska språkavdelning i Bryssel oktober 2020−februari 2021.

7 JANUARI 2022
Moa Ederyd

För ytterligare information om översättningspraktik kan du kontakta Minna Holmberg, svenskspråkig översättare vid EU-kommissionens representation i Helsingfors:

Tfn (09) 6226 5477

Mejl: minna [dot] holmbergatec [dot] europa [dot] eu