Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland

EU-publikationer

   

 

Officiella handlingar och lagstiftning

På denna sida finns alla officiella handlingar från EU:s institutioner samlade på ett och samma ställe. Här hittar du bland annat dagordningen för kommissionärernas sammanträde varje vecka, slutsatser av Europeiska rådets ordförande och Europaparlamentets resolutioner.

EU:s rättsakter och övriga officiella handlingar finns på webbplatsen EUR-Lex. Webbplatsen är tillgänglig på alla EU:s 24 officiella språk.

Utrikesministeriets Europainformation

Även utrikesministeriets Europainformation producerar informationsmaterial om EU.  Enhetens uppgift är att informera allmänheten på de båda inhemska språken om EU-ärenden som påverkar finländarna. Europainformationen är en pålitlig informationskälla som främjar debatten om EU-frågor och svarar på frågor om EU. Europainformationen är till för alla finländare och riktar sig särskilt till lärare, studerande och journalister. Europainformationen beviljar årligen statsunderstöd till frivilligorganisationer som producerar information om Europa. Läs mer på enhetens egen webbplats.