Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland

EU-budgeten i Finland

Finland och EU:s budget

EU:s fleråriga budgetram 2021−2027

Hur fungerar EU:s budget?

Varifrån kommer pengarna?

Vem bestämmer över pengarna?

Hur ser EU-budgetens livscykel ut?

EU-budgetens livscykel sträcker sig över tre år. Förberedelserna inriktas på det följande årets budget och tar flera månader. Genomförandet sköts av EU-kommissionen, medlemsländerna eller länder utanför EU och internationella organisationer. Kontrollen av hur pengarna har använts görs av kommissionen och revisionsrätten efter budgetårets slut.

EU har ett antal organ och verktyg för att upptäcka, utreda och bestraffa missbruk av EU-medel.

EU:s åtgärder för att bekämpa bedrägerier

Europeiska byrån för bedrägeribekämtning (Olaf)

 

Länkar

Publikation: ”EU:s budget i korthet

EU-lagstiftningen på budgetområdet

Information om hur EU:s budget fungerar