Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel27 oktober 2021Representationen i Finland

VieKas Life-projektet skyddar den biologiska mångfalden runtom i Finland

Bekämpning av invasiva främmande arter är en av de viktigaste metoderna att bevara den biologiska mångfalden. Syftet med EU:s strategi för biologisk mångfald, som är en del av den europeiska gröna given, är att en återhämtning ska börja ske före 2030...

Enligt strategin måste återställandet av naturen och naturskyddet intensifieras, och även andra åtgärder måste till som minskar de förluster av biologisk mångfald som förorsakas av människan. Det finländska VieKas Life-projektet är inriktat på att bekämpa främmande arter och på att öka människors medvetenhet om främmande arter.

Läs mer (på finska): https://europa.eu/!8myYQt

Översikt

Publiceringsdatum
27 oktober 2021
Upphovsman
Representationen i Finland