Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland

EU-kommissionens prioriteringar för 2019−2024

Den nuvarande kommissionen, vars arbete leds av ordförande Ursula von der Leyen, har spikat sex prioriteringar för EU:s framtid. Målet är att EU ska bli en klimatneutral världsdel, att stärka EU:s digitala beredskap och att göra EU mer hållbart.

Talet om tillståndet i unionen

I sitt tal om tillståndet i unionen den 13 september 2023 beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de initiativ som kommissionen planerar för det kommande året. Läs mer.

EU-kommissionens 6 prioriteringar för 2019−2024

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma
EU:s gröna giv är en ny tillväxtstrategi som ska hjälpa EU att ställa om till en modern, koldioxidneutral, resurseffektiv, hållbar och konkurrenskraftig ekonomi.
Ihmisten hyväksi toimiva talous
EU måste skapa ett mycket attraktivare investeringsklimat och främja tillväxt som leder till bra jobb, särskilt för unga och i småföretagen.
Uutta vauhtia eurooppalaiselle demokratialle
Vi måste ge invånarna i EU mer att säga till om och skydda vår demokrati från yttre inblandning, till exempel desinformation och hatbudskap på nätet.

Se hur EU:s prioriteringar genomförs i Finland
Exempel på projekt och initiativ i Finland

 

En återhämtningsplan för EU

Förutom sina sex huvudprioriteringar leder kommissionen också ett program för att stödja återhämtningen i EU efter den sociala och ekonomiska skada som covid-19-pandemin har orsakat.

Återhämtningsplan i Finland

 

Länkar

EU:s övergripande prioriteringar 
Politiska riktlinjer för 2019–2024

EU-kommissionens arbetsprogram (Du hittar dokumentet på svenska under länken ”Available languages”.)