Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland

EU-kommissionens prioriteringar för 2019−2024

Talet om tillståndet i unionen

I sitt tal om tillståndet i unionen den 14 september 2022 beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de flaggskeppsinitiativ som kommissionen planerar för det kommande året. Många av initiativen är ett svar på de rekommendationer som medborgarna framförde under konferensen om Europas framtid. Läs mer.

EU-kommissionens 6 prioriteringar

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

En grön giv

EU:s gröna giv är en ny tillväxtstrategi som ska hjälpa EU att ställa om till en modern, koldioxidneutral, resurseffektiv, hållbar och konkurrenskraftig ekonomi.
Ihmisten hyväksi toimiva talous

En ekonomi för människor

EU måste skapa ett mycket attraktivare investeringsklimat och främja tillväxt som leder till bra jobb, särskilt för unga och i småföretagen.
Uutta vauhtia eurooppalaiselle demokratialle

En ny satsning på demokrati i EU

Vi måste ge invånarna i EU mer att säga till om och skydda vår demokrati från yttre inblandning, till exempel desinformation och hatbudskap på nätet.

Se hur EU:s prioriteringar genomförs i Finland
Exempel på projekt och initiativ i Finland

 

En återhämtningsplan för EU

Förutom sina sex huvudprioriteringar leder kommissionen också ett program för att stödja återhämtningen i EU efter den sociala och ekonomiska skada som covid-19-pandemin har orsakat.

Återhämtningsplan i Finland

 

Länkar

EU:s övergripande prioriteringar 
Politiska riktlinjer för 2019–2024

EU-kommissionens arbetsprogram (Du hittar dokumentet på svenska under länken ”Available languages”.)