Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli27. lokakuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 3 min

VieKas LIFE -hankkeella suojellaan luonnon monimuotoisuutta ympäri Suomea

Haitallisten vieraslajien torjunta on yksi tärkeimpiä keinoja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi. EU:n biodiversiteettistrategia, joka on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa, pyrkii palauttamaan luonnon monimuotoisuuden elpymisen tielle...

VieKas LIFE on viisivuotinen hanke, joka jatkuu aina vuoden 2023 loppuun saakka. Hanke saa tukea EU:n LIFE-ohjelmalta, joka on ympäristö-, luonnonsuojelu- ja ilmastotoimille varattu rahoitusinstrumentti. Hankkeen budjetti on 2,4 miljoonaa euroa, josta 60 prosenttia tulee LIFE-ohjelmalta, ja siinä on mukana seitsemän hankekumppania.

Vuodesta 2015 voimassa ollut EU:n vieraslajiasetus edellyttää EU:n jäsenvaltioilta toimenpiteitä haitallisten vieraslajien leviämisen rajoittamiseksi tai niiden hävittämiseksi. Luettelo sisältää yhteensä 66 lajia, joiden maahantuonti, myynti, kasvatus, käyttö ja ympäristöön päästäminen on EU:n alueella kielletty. Poikkeuksena täpläravun pyynti ja käyttö saa jatkua ja supikoiria on mahdollista kasvattaa turkistarhausta varten.

Haitallisten vieraslajien torjuntaa

Vieraslajit ovat eläin-, kasvi- ja sienilajeja, jotka ovat ihmisten toiminnan seurauksena levinneet luontaisilta alueiltaan uusille alueille, esimerkiksi tavarakuljetusten tai puutarhajätteen luontoon viemisen seurauksena.

Haitalliset vieraslajit voivat pahimmillaan häiritä ekosysteemien toimintaa, muuttaa ravintoketjujen rakennetta, tuhota ruokakasvien satoja tai jopa haitata ihmisten terveyttä ja muuttaa elinympäristöjä käyttökelvottomiksi. Vieraslajit voivat valloittaa alkuperäisiltä lajeilta elintilaa, kilpailla samoista resursseista tai levittää loisia ja tauteja. Esimerkiksi espanjansiruetana voi levittää ruokamyrkytystä aiheuttavaa bakteeria tai listeriabakteeria, joten sen torjunta on myös terveysteko.

Yksi VieKas LIFE -hankkeen kumppaneista, Riihimäen kaupunki, on hankkeen mahdollistaman rahoituksen avulla torjunut omilta mailtaan haitallisena vieraslajina tunnettua jättipalsamia. Jättipalsami on kookas ja nopeasti leviävä kasvi, joka valloittaa purojen ja järvien rantoja, lehtoja ja niittyjä. Se peittää alleen alkuperäistä kasvillisuutta ja heikentää kokonaisia luontotyyppejä. Jättipalsamin torjuntaan perustettiin Riihimäellä vuonna 2017 oma torjuntatiimi, jonka toiminta on ollut vuosittaista ja jatkuu VieKas LIFE -hankkeen loppuun.

”Jättipalsamia on Riihimäellä torjuttu seitsemällä hehtaarilla yhteensä 57 kohteessa. Yli puolessa kohteista kasvusto oli vähentynyt 60–90 prosenttia, ja lähes 40 prosentissa kohteista jättipalsamia ei enää havaittu lainkaan”, kertoo Riihimäen kaupunginpuutarhuri Päivi Sundman.

Viestintää vieraslajeista

VieKas LIFE -hanketta koordinoi Suomen luonnonsuojeluliitto , jonka mukaan haitallisten vieraskasvilajien merkittävimmän leviämisväylän luontoon muodostavat Suomessa koti- ja ammattipuutarhanhoito sekä viherrakentaminen. Siksi hanke tarjoaakin lajien leviämisen kannalta olennaisille kohderyhmille suunnattua viestintää ja koulutusta.

Hankkeen tavoitteena on paitsi lisätä ihmisten tieto- ja taitotasoja vieraslajeista, myös tarjota helppoja tapoja ehkäistä lajien leviämistä omilla valinnoilla ja toiminnalla. Pikaperehdytyksessä vapaaehtoiset saavat eväitä vieraslajien kartoittamiseen ja kitkemiseen.

”Kotipuutarhurien saavuttamisessa merkittävänä kumppanina on toiminut Marttaliitto, jolla on lähes 50 000 jäsenen joukossa aktiivisia puutarhanhoitajia. Marttojen jäsenille on järjestetty vieraslajikoulutuksia, ja paikallisyhdistyksissä koulutetaan lisää aktiivisia vieraslajien torjujia. Puutarhureille on myös suunnattu Viekkaat vieraat -opas. Jättipalsamin, jättiputken ja keltamajavankaalin ilmoitetut havainnot laji.fi-portaalissa ovat olleet merkittävässä kasvussa vuosien 2019–2021 aikana, ja uskomme, että se on hankkeen ansiota”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton VieKas LIFE -hankkeen koordinaattori Titta Vikstedt.

Tehokkainta vieraslajien torjunta onkin kansalaisten, viranomaisten ja eri toimijoiden yhteistyönä. VieKas LIFE -hanke keskittyykin EU-listalla olevien vieraskasvilajien leviämisen hallintaan ja luonnosta hävittämiseen. Hankkeen aikana hävitetään jättiputkia myös Varsinais-Suomen alueella sekä vähintään 50 jättipalsamin kasvustoa.

”Jättiputken torjunta aloitettiin vuonna 2019, ja se on toistunut nyt joka kesä – torjuntakausi on kestänyt toukokuusta syyskuulle. Kaudella 2021 torjuntakohdelistalla oli 12:n Varsinais-Suomen kunnan alueella 308 kohdetta. Torjutuksi saatiin ennätyssuuri pinta-ala, 15,6 hehtaaria. Seuranta ja torjunta jatkuvat vielä torjutuilla kohteilla, sillä jättiputken siemenpankki on pitkäikäinen. Jättipalsamin vuonna 2021 talkoilla torjuttu pinta-ala oli yhteensä 30,6 hehtaaria”, Vikstedt kertoo.

VieKas LIFE- hankkeen aikana kerätään hyviä kokemuksia, jotka kootaan lopuksi ohjeita, toimintamalleja ja suosituksia sisältäväksi vieraslajityökaluksi kuntien käyttöön. Kerätyt kokemukset ja tulokset eivät kuitenkaan jää ainoastaan Suomeen, vaan tietoa jaetaan myös kansainväliseen käyttöön.

Tiedot

Julkaisupäivä
27. lokakuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto