Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel22 september 2022Representationen i FinlandLästid: 1 min

Ny Eurobarometerundersökning visar att 55 procent av EU-invånarna motionerar

Swimming pool

Enligt EU-kommissionens femte Eurobarometerundersökning om idrott och fysisk aktivitet utövar 38 procent av EU-invånarna idrott eller motionerar minst en gång i veckan, medan 17 procent motionerar mindre än en gång i veckan. Upp emot 45 procent av invånarna motionerar aldrig och deltar heller aldrig i någon fysisk aktivitet.

Svarande i åldern 15–24 år är de som i högst grad motionerar eller utövar idrott någorlunda regelbundet (54 procent). Denna andel minskar i takt med åldern – 42 procent för 25–39-åringar, 32 procent i åldersgruppen 40–54 år och 21 procent för personer i åldern 55+.

Även om siffrorna är stabila jämfört med 2017 års Eurobarometerundersökning, finns det fortfarande ett stort behov av att fortsätta uppmuntra människor till idrott och fysisk aktivitet. Undersökningen visar nämligen också att coronapandemin ledde till att hälften av EU:s invånare minskade nivån av fysiska aktiviteter eller slutade motionera helt och hållet.

– Idrott i sig kan inte lösa alla våra problem. Men utöver de uppenbara hälsofördelarna innebär den också en unik möjlighet att föra oss samman och ge oss en känsla av gemenskap. Idrott spelar en viktig roll för att bygga sammanhållna samhällen – en av de största utmaningar som Europa står inför i dag. Vi har redan nått ut till miljontals människor genom våra initiativ, men Eurobarometerundersökningen visar att vi måste fortsätta att hitta nya sätt att motivera EU-invånarna att röra på sig, säger Margaritis Schinas, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för främjande av vår europeiska livsstil.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_5573

Översikt

Publiceringsdatum
22 september 2022
Upphovsman
Representationen i Finland