Skip to main content
Euroopan komission logo
suomi
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli22. syyskuuta 2022Suomen-edustusto

Uuden eurobarometrin mukaan 55 prosenttia eurooppalaisista harrastaa liikuntaa

Swimming pool

Euroopan komission viidennen urheilua ja liikuntaa koskevan eurobarometri-tutkimuksen mukaan 38 prosenttia eurooppalaisista harrastaa urheilua tai liikuntaa vähintään kerran viikossa ja 17 prosenttia harvemmin kuin kerran viikossa. Jopa 45 prosenttia eurooppalaisista ei harrasta liikuntaa lainkaan. Jokseenkin säännöllisesti liikuntaa tai urheilua harrastavien osuus oli suurin ikäryhmässä 15–24 vuotta (54 %). Tämä osuus pienenee iän myötä: 25–39-vuotiailla se oli 42 %, 40–54-vuotiailla 32 % ja yli 55-vuotiailla 21 %. Tilanne on tasaantunut verrattuna vuoden 2017 eurobarometriin, mutta on selvää, että urheilua ja liikuntaa on edelleen edistettävä. Kyselyssä selvisi nimittäin myös, että koronapandemian aikana puolet eurooppalaisista vähensi liikuntaa tai ei harrastanut liikuntaa lainkaan.

Lue lisää: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_5573

Tiedot

Julkaisupäivä
22. syyskuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto