Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké28 september 2022Representationen i FinlandLästid: 2 min

Nya regler för skadeståndsansvar gällande produkter och AI för att skydda konsumenterna och främja innovation

Liability

I dag antar EU-kommissionen två förslag för att anpassa reglerna för skadeståndsansvar till den digitala tidsåldern, den cirkulära ekonomin och effekterna av globala värdekedjor.

Det första förslaget är en uppdatering av de befintliga regler som styr tillverkarnas skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister, bland annat smart teknik och läkemedel. Enligt kommissionens andra förslag ska EU-ländernas nationella ansvarsregler för artificiell intelligens (AI) för första gången harmoniseras, så att de som drabbas av AI-relaterade skador lättare kan få ersättning.

Genom översynen anpassas produktansvarsdirektivet till den gröna och den digitala omställningen samt till de globala värdekedjorna

Genom översynen av direktivet moderniseras och förstärks de befintliga väletablerade regler som gäller för allt ifrån trädgårdsstolar till avancerade maskiner. Reglerna bygger på tillverkarnas strikta ansvar i fråga om ersättning av personskador, materiella skador eller förlust av data till följd av osäkra produkter. Direktivet säkerställer att företag och konsumenter får rättvisa och förutsägbara regler.

Bland annat ska ansvarsreglerna för produkter i den digitala tidsåldern moderniseras. Den som drabbas av skador som uppstår när produkter som robotar, drönare eller system för smarta hem görs osäkra kan få ersättning. Detta gäller programvaruuppdateringar, AI eller digitala tjänster som behövs för att driva produkten samt cybersäkerhetsbrister som inte åtgärdas av tillverkarna.

Direktivet om skadeståndsansvar gällande AI gör det enklare för offren att få rättslig prövning

Syftet med direktivet om skadeståndsansvar gällande AI är att fastställa enhetliga regler för tillgång till information och minskning av bevisbördan i samband med skador som orsakas av AI-system, att införa ett bredare skydd för dem som drabbas av skada (både enskilda och företag) och att främja AI-sektorn genom att stärka garantierna.

Genom direktivet harmoniseras vissa regler för skadeståndsanspråk som inte omfattas av produktansvarsdirektivet, i fråga om skador som orsakas på grund av felaktigt beteende. Detta gäller till exempel integritetsbrott eller skador på grund av säkerhetsproblem. De nya reglerna kommer till exempel att göra det lättare att få ersättning vid diskriminering i rekryteringsprocesser som inbegriper AI-teknik.

De nya reglerna skapar en balans mellan konsumentskydd och främjande av innovation. De undanröjer de skadelidandes ytterligare hinder för att få tillgång till ersättning, samtidigt som AI-sektorn får garantier, då den varje gång en presumtion om kausalitet tillämpas har rätt att bekämpa skadeståndsanspråk.

Bakgrund

De nuvarande EU-reglerna om produktansvar, som bygger på tillverkarnas strikta ansvar, har funnits i nästan 40 år. Moderna ansvarsregler är viktiga för den gröna och den digitala omställningen, särskilt för anpassningen till ny teknik som AI. Detta handlar om att skapa rättslig säkerhet för företag och se till att konsumenterna är väl skyddade om något går fel.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_5807      

    

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
28 september 2022
Upphovsman
Representationen i Finland