Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote28. syyskuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Tuotteita ja tekoälyä koskevat uudet vastuusäännöt kuluttajien suojelemiseksi ja innovoinnin edistämiseksi

Liability

Komissio on tänään hyväksynyt kaksi ehdotusta vastuusääntöjen mukauttamiseksi digiajan, kiertotalouden ja globaalien arvoketjujen vaikutuksiin.

Ensinnäkin komissio ehdottaa niiden sääntöjen päivittämistä, jotka koskevat valmistajan ankaraa vastuuta viallisista tuotteista (säännöt koskisivat myös älykästä teknologiaa ja lääkkeitä). Toiseksi komissio ehdottaa ensimmäistä kertaa tekoälyä koskevien kansallisten vastuusääntöjen kohdennettua yhdenmukaistamista, jotta tekoälyyn liittyvien vahinkojen uhrien on helpompi saada korvausta.

Tarkistettu tuotevastuudirektiivi, joka soveltuu vihreään ja digitaaliseen siirtymään ja globaaleihin arvoketjuihin

Tarkistetulla direktiivillä nykyaikaistetaan ja vahvistetaan valmistajan ankaraan vastuuseen perustuvia vakiintuneita sääntöjä, jotka koskevat vaarallisten tuotteiden aiheuttamien henkilö-, omaisuus- tai tietovahinkojen korvaamista puutarhatuoleista kehittyneisiin koneisiin. Direktiivillä varmistetaan oikeudenmukaiset ja ennakoitavat säännöt sekä yrityksille että kuluttajille.

Ehdotuksella muun muassa nykyaikaistetaan tuotevastuusääntöjä digiajan vaatimuksia varten: mahdollistetaan vahinkojen korvaaminen silloin, kun robottien, droonien tai älykotijärjestelmien kaltaisista tuotteista tulee vaarallisia niiden käytössä tarvittavan ohjelmistopäivityksen, tekoälyn tai digitaalisen palvelun vuoksi, tai kun valmistajat laiminlyövät kyberturvallisuushaavoittuvuuksien korjaamisen.

Tekoälyyn liittyvää vastuuta koskeva direktiivi helpottaa uhrien oikeussuojan saatavuutta

Tekoälyyn liittyvää vastuuta koskevalla direktiivillä on tarkoitus vahvistaa yhdenmukaiset säännöt, joita sovelletaan tietojen saantiin ja todistustaakan keventämiseen tekoälyjärjestelmien aiheuttamien vahinkojen yhteydessä. Näin voidaan parantaa uhrien (sekä yksityishenkilöiden että yritysten) suojelua ja edistää tekoälyalaa suojatoimia vahvistamalla.

Direktiivillä myös yhdenmukaistetaan tiettyjä tuotevastuudirektiivin soveltamisalaan kuulumattomia vaateita koskevia sääntöjä tapauksissa, joissa vahinko johtuu virheellisestä käyttäytymisestä. Tämä koskee esimerkiksi yksityisyyden loukkauksia tai turvallisuusongelmista johtuvia vahinkoja. Uudet säännöt helpottavat korvauksen saamista esimerkiksi tilanteessa, jossa hakijaa on syrjitty tekoälyteknologiaan perustuvassa rekrytointiprosessissa.

Uusissa säännöissä otetaan tasapuolisesti huomioon kuluttajien suojelu ja innovoinnin edistäminen. Säännöillä poistetaan esteitä, jotka vaikeuttavat korvauksen saamista. Samalla kuitenkin säädetään tekoälyalaa koskevista suojatoimista. Niillä otetaan käyttöön esimerkiksi oikeus kiistää korvausvaatimus, joka perustuu syy-yhteyttä koskevaan olettamaan.

Tausta

Nykyiset tuotevastuuta koskevat EU:n säännöt, jotka perustuvat valmistajan ankaraan vastuuseen, on annettu lähes 40 vuotta sitten. Nykyaikaiset vastuusäännöt ovat tärkeitä vihreän ja digitaalisen muutoksen kannalta ja erityisesti mukauduttaessa uusiin teknologioihin, kuten tekoälyyn. Kyse on oikeusvarmuuden takaamisesta yrityksille ja sen varmistamisesta, että kuluttajat saavat kunnollisen suojan, jos jokin menee vikaan.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_5807        

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
28. syyskuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto