Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel28 oktober 2020Representationen i Finland

Tullunionen: Kommissionen föreslår en ny kontaktpunkt för tullen

EU-kommissionen presenterar i dag ett nytt initiativ för att olika myndigheter som arbetar med klarering av varor ska kunna utbyta uppgifter från näringsidkare. Dessutom kommer näringsidkarna själva bara att behöva lämna de uppgifter som krävs vid...

Den gemensamma kontaktpunkten för tullen är en del av den nya handlingsplanen för tullunionen, som omfattar en rad åtgärder för att göra EU:s tullar smartare och mer effektiva de kommande fyra åren.

Dagens förslag är det första konkreta resultatet av den nyligen antagna handlingsplanen med målsättningen att anpassa tullunionen till framtidens krav. Syftet är att modernisera gränskontrollerna under det närmaste årtiondet för att underlätta handeln, förbättra säkerhets- och efterlevnadskontrollerna samt lätta på företagens administrativa börda.

Coronakrisen har tydligt visat på vikten av en effektiv och stabil tullverksamhet. I takt med fortsatt ökande handelsvolymer och de nya utmaningar som uppkommer i samband med digitaliseringen och e-handeln, till exempel nya former av bedrägeri, kommer detta att bli allt viktigare.

Tullformaliteterna vid EU:s yttre gränser kräver ofta kontakt med många olika myndigheter med ansvar för olika områden, såsom hälsa och säkerhet, miljö, jordbruk, fiske, kulturarv samt marknadsövervakning och produktkontroll. Företag måste därför lämna in handlingar till flera olika myndigheter, var och en med sin egen portal och sina egna förfaranden. Det här är besvärligt och tidskrävande för näringsidkare och gör det svårare för myndigheter att ta itu med utmaningar på ett enat sätt.

Dagens förslag är ett första steg mot ett digitalt regelverk för ökat samarbete mellan alla gränsmyndigheter. Den gemensamma kontaktpunkten ska göra det möjligt för företag och andra närindsidkare att lämna uppgifter i en enda portal i ett givet medlemsland, vilket ska sänka kostnaderna, förhindra dubbelarbete och spara tid.

Tullen och andra myndigheter kommer sedan gemensamt att använda dessa uppgifter, vilket möjliggör en enad strategi för klarering av varor och en tydligare översikt på EU-nivå över de varor som passerar EU:s gränser.

Kommissionen kommer att stödja medlemsländerna i det förberedandet arbetet där det är möjligt, till exempel genom finansiering från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1970

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
28 oktober 2020
Upphovsman
Representationen i Finland