Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli28. lokakuuta 2020Suomen-edustusto

Tulliliitto: Yhden luukun palvelu rajamuodollisuuksia varten

Euroopan komissio on tänään tehnyt ehdotuksen keskitetystä palvelusta, jonka avulla tavaroiden tulliselvityksessä mukana olevien eri viranomaisten on helpompi vaihtaa sähköisesti elinkeinonharjoittajien toimittamia tietoja. Lisäksi...

Keskitetty palvelu on osa tulliliittoa koskevaa uutta toimintasuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on saada EU:n tulliala toimimaan älykkäämmin, innovatiivisemmin ja tehokkaammin seuraavien neljän vuoden aikana.

Tämänpäiväisellä ehdotuksella käynnistetään hanke, jolla nykyaikaistetaan rajavalvontaa tulevan vuosikymmenen aikana ja luodaan digitaaliset puitteet kaikkien rajaviranomaisten tehostetulle yhteistyölle.

Tavoitteena on helpottaa kauppaa, parantaa turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuustarkastuksia ja vähentää yritysten hallinnollista rasitetta.

Koronaviruskriisi on korostanut joustavien mutta luotettavien tullimenettelyjen tärkeyttä, ja niiden merkitys kasvaa edelleen, kun kaupan volyymi jatkaa kasvuaan ja maailmanmarkkinoille tulee digitalisaatioon ja sähköiseen kaupankäyntiin liittyviä uusia haasteita, kuten uusia petosmuotoja.

Tällä hetkellä EU:n ulkorajamuodollisuuksissa on usein mukana monia eri viranomaisia, jotka vastaavat eri aloista, kuten terveydestä ja turvallisuudesta, ympäristönsuojelusta, maataloudesta, kalastuksesta, kulttuuriperinnöstä, markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta.

Tämän vuoksi yritysten on toimitettava tietoja useille eri viranomaisille, joilla kullakin on oma portaalinsa ja omat menettelynsä.

Keskitetyn palvelun ansiosta yritykset ja elinkeinonharjoittajat kussakin EU-maassa voivat ilmoittaa tavaroita koskevat tiedot yhdessä portaalissa, mikä vähentää päällekkäisyyksiä ja kustannuksia ja säästää aikaa.

Tietoja voivat käyttää sekä tulli- että muut viranomaiset, minkä ansiosta tavaroiden tulliselvitys tapahtuu koordinoidusti. Näin saadaan myös EU:n tasolla selkeämpi yleiskuva unioniin saapuvista tai sieltä lähtevistä tavaroista.

Komissio tukee EU-maita hankkeen valmistelutyössä mahdollisuuksien mukaan, myös myöntämällä rahoitusta EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_1970

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
28. lokakuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto