Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel11 juni 2020Representationen i Finland

Antalet döda i trafikolyckor i Finland har minskat med  14 % sedan fjolåret

Enligt preliminära siffror som EU-kommissionen offentliggör i dag omkom färre människor 2019 än under tidigare år på vägarna i EU. Jämfört med 2018 minskade antalet dödsoffer i Finland med 14 % och i hela EU med 2 %. Europa är med god marginal det...

Enligt preliminära siffror som EU-kommissionen offentliggör i dag omkom uppskattningsavis 22 800 människor i trafiken i EU under fjolåret.

I Finland minskade antalet trafikdöda med 14 % jämfört med 20218, dvs. näst mest efter Sverige. I hela EU var antalet omkomna 2 % lägre.

I ett längre perspektiv minskade antalet trafikdöda i EU med 23 % under perioden 2010–2019. i Finland var förändringen –24 %.

Trenden har generellt sett varit nedåtgående, men minskningen har mattats av i de flesta länder. Därför kommer EU:s mål att halvera antalet trafikdöda under årtiondet mellan 2010 och slutet av 2020 inte att uppnås.

År 2020 kan visa sig vara ett undantag eftersom det redan finns tecken som tyder på att antalet trafikdöda sannolikt kommer att minska betydligt tack vare de åtgärder som vidtagits för att bekämpa coronaviruset, men det är inte heller tillräckligt för att nå målet.

Vägtrafiken i EU skördar i genomsnitt 51 människoliv per en miljon invånare, vilket innebär att EU trots allt är världens säkraste område när det gäller trafiksäkerhet.

EU har satt ett nytt mål för det kommande årtiondet att halvera antalet dödsfall – och för första gången också antalet alllvarligt skadade – senast 2030. Målet ingår i EU:s trafiksäkerhetspolitiska ram för perioden 2021–2030.

Förutom antalet dödsfall vill EU också minska antalet allvarligt skadade, eftersom uppskattningsvis fem personer per förlorat människoliv lider av allvarliga skador som försämrar livskvaliteten. År 2019 uppgick antalet allvarligt skadade till omkring 120 000 personer.

De externa kostnaderna för trafikolyckor beräknas uppgå till cirka 280 miljarder euro, dvs omkring 2 % av EU:s BNP.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1003

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
11 juni 2020
Upphovsman
Representationen i Finland