Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel3 september 2020Representationen i Finland

Konst skapar tillhörighet

EU:s ramprogram Kreativa Europa stöder kulturprojekt som förverkligas genom europeiskt samarbete i EU-länderna. Ett av de projekt som beviljats stöd i år är den finländska Cultura-stiftelsens projekt ”Agents of Change: Mediating Minorities”. ​​​​​​​...

Projektet går ut på att så kallade ambassadörer används för att bygga broar mellan olika samhällsgrupper och konstnärer. Inom projektet vill man även nå ut till yrkesverksamma personer vid kulturinstitut och kulturorganisationer samt allmänheten. Nya modeller för växelverkan presenteras för beslutsfattare inom kulturpolitiken under projektets slutfas. ”Tack vare EU:s stöd kan vi få med personer i detta projekt som i normala fall inte kan påverka kulturpolitiken. Vi vill engagera minoriteter med migrantbakgrund, som i vanliga fall inte är väl representerade, och ge dem olika möjligheter att stärka sin egen roll i samhället”, säger projektkoordinator Irina Spazheva.

Läs mer (på finska): https://europa.eu/!dv94Nw

Översikt

Publiceringsdatum
3 september 2020
Upphovsman
Representationen i Finland