Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel16 juli 2020Representationen i Finland

Finland får EU-finansiering på totalt 65 miljoner euro för transportprojekt

EU stöder en ekonomisk återhämtning i alla EU-länder genom att bevilja närmare 2,2 miljarder för 140 centrala transportprojekt. Ett av de sjötransportprojekt som finansieras är ett landströmsprojekt som hamnarna i Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn...

EU stöder en ekonomisk återhämtning och främjar sina klimatmål genom att finansiera transportprojekt. Projekten kommer att bidra till att bygga de transportförbindelser som saknas över hela kontinenten, stödja hållbara transporter och skapa arbetstillfällen. Kommissionen kommer att anta ett formellt finansieringsbeslut under de närmaste dagarna, när EU-länderna har godkänt de utvalda projekten.

Finansiering på 15,3 miljoner euro utlovas för det gemensamma projektet mellan hamnarna i Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn, Århus och Rostock. Syftet med projektet är att installera landströmssystem i dessa hamnar för att minska utsläppen från fartyg som ligger i hamn.

I nuläget genererar fartygen den el de behöver med egna dieselgeneratorer, vilket orsakar utsläpp av växthusgaser som är skadliga för människors hälsa och miljön samt luftföroreningar och buller.

Projektet ska genomföras under perioden 2020–2023 och har en total preliminär budget på omkring 76 miljoner euro.

EU-finansiering kommer också att ges till tre andra gemensamma projekt med anknytning till sjötransporter i Finland:

– Projektet Twin-Port 4 för att minska miljöpåverkan från sjöförbindelsen mellan Helsingfors och Tallinn (10,1 miljoner euro)

– Projektet Hansalink 2 för att utveckla sjöförbindelsen mellan Helsingfors och Lübeck (3,4 miljoner euro)

– Projektet för att vidareutveckla färjeförbindelsen Nådendal-Kapellskär mellan Finland och Sverige (3,4 miljoner euro).

Dessutom utlovas EU-finansiering för fem banprojekt som genomförs i Finland:

– Snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo (37,5 miljoner euro)

– Banprojekt i Esbo på sträckan Alberga-Köklax (11 miljoner euro)

– Upprustning av bansträckan Helsingfors–Riihimäki–Tammerfors (6,5 miljoner euro)

– Förbättring av infrastrukturen längs bansträckan Kouvola–Kotka–Fredrikshamn (1,7 miljoner euro)

– Förbättring av tågförbindelsen runt Bottniska viken till Sverige (1,6 miljoner euro).

Projekten valdes ut för finansiering genom två konkurrensutsatta ansökningsomgångar son inleddes i oktober och november 2019.

EU:s ekonomiska bidrag beviljas i form av bidrag, med olika samfinansieringsnivåer beroende på typ av projekt.

Finansieringen beviljas via Fonden för ett sammanlänkat Europa, som är avsedd för stöd till transportinfrastruktur.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1336

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
16 juli 2020
Upphovsman
Representationen i Finland