Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel20 maj 2021Representationen i Finland

Finländska Michaela Moua utses till EU:s första samordnare för antirasism

I enlighet med EU:s handlingsplan mot rasism har kommissionen nyligen utsett Michaela Moua som EU:s första samordnare för antirasism. I sin nya roll ska finländskan ha ett nära samarbete med personer som kommer från en minoritet vad gäller ras eller...

Michaela Moua kommer i egenskap av EU:s nya samordnare för antirasism att samarbeta med medlemsländerna, Europaparlamentet, civilsamhället och den akademiska världen för att stärka de politiska åtgärderna mot rasism. Dessutom kommer hon att göra gemensam sak med olika generaldirektorat och avdelningar vid EU-kommissionen för att driva kommissionens arbete med att förebygga och bekämpa rasism framåt. Michaela Moua har studerat internationell utveckling och haft en rad olika höga befattningar inom icke-statliga organisationer i sitt hemland Finland, där hon har arbetat för att bekämpa rasism och diskriminering. De senaste åren har hon arbetat vid Finlands justitieministerium. Hon har bred erfarenhet och sakkunskap vad gäller att bekämpa rasism och diskriminering till följd av etnicitet och att främja ett etniskt sett jämlikt och mångfacetterat samhälle.

Läs mer om EU:s handlingsplan mot rasism: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/a_union_of_equality_eu_action_plan_against_racism_2020_-2025_sv.pdf

Översikt

Publiceringsdatum
20 maj 2021
Upphovsman
Representationen i Finland