Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel9 september 2020Representationen i Finland

Med strategisk framsyn förbättras EU:s motståndskraft

Kommissionen antar i dag sin första strategiska framsynsrapport, vars mål är en bättre styrning av EU:s strategiska val. I 2020 års rapport beskrivs skälen till att man använder framsyn i EU:s beslutsfattande och EU:s motståndskraft granskas ur olika...

Strategisk framsyn bidrar till att förbättra politikens utformning, utveckla framtidssäkrade strategier och säkerställa att kortsiktiga åtgärder är förenliga med de långsiktiga målen.

Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen poängterar att politiska ledare i dessa utmanande tider måste blicka både brett och långt framåt. ”Den här rapporten visar motståndskraftens betydelse för en stark och varaktig återhämtning. Vi ska styra de nödvändiga omställningarna på ett hållbart, rättvist och demokratiskt sätt”, säger von der Leyen.

Kommissionen har nu för avsikt att införa framsyn på samtliga politikområden för att dra nytta av dess strategiska värde.

Ett första exempel på detta är kommissionens meddelande om råvaror av avgörande betydelse , där framsyn bidrar till att stärka EU:s öppna strategiska oberoende.

Den strategiska framsynsrapporten 2020 är inriktad på fyra dimensioner av EU:s resiliens: den socioekonomiska, den geopolitiska, den gröna och den digitala dimensionen. I rapporten kartläggs för varje dimension de kapaciteter, sårbarheter och möjligheter som coronakrisen har visat på och som måste åtgärdas på medellång till lång sikt.

Den strategiska framsynsrapporten, som ska tas fram årligen, ger bland annat bakgrundsinformation till Ursula von der Leyens årliga tal om tillståndet i unionen och kommissionens arbetsprogram.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1586

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
9 september 2020
Upphovsman
Representationen i Finland