Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel23 september 2020Representationen i Finland

Sjukhusclowner är en del av omsorgsarbetet – EU stöder samarbetsprojekt

I Finland, liksom i andra delar av världen, kan barn och unga möta ”clowndoktorer” under sjukhusvistelser. Dessa sjukhusclowner sprider glädje bland patienter och deras anhöriga och stöder därigenom omsorgsarbetet. Samarbetsprojektet Clowning...

Sjukhusclowner rf från Finland är med i detta projekt finansierat inom ramen för EU-programmet Kreativa Europa. ”Det viktigaste med detta projekt är att utbyta kunskap och erfarenheter med andra organisationer och att höra experter inom den sociala sektorn samt hälso- och sjukvården, så att vi kan utveckla vårt samarbete med dem. Givetvis vill vi även höra målgrupperna för vår verksamhet. Det är ett projekt för nätverkande, där växelverkan med både patienter och den vårdpersonal som sköter om dem är avgörande”, säger Nadja Laine, projektkoordinator vid Sjukhusclowner rf.

Läs mer (på finska): https://europa.eu/!td89Hd

Översikt

Publiceringsdatum
23 september 2020
Upphovsman
Representationen i Finland