Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké6 april 2022Representationen i FinlandLästid: 1 min

Överträdelseförfaranden: Kommissionen uppmanar Finland att införliva EU-lagstiftning om energieffektivitet och dataskydd

GDPR

EU-kommissionen offentliggör i dag en sammanfattning av överträdelseförfarandena i april. Sammanfattningen omfattar rättsliga åtgärder mot de medlemsländer som inte fullgör sina skyldigheter enligt EU-rätten.

Energieffektivitet: Kommissionen uppmanar Finland och fyra andra medlemsländer att införliva det ändrade energieffektivitetsdirektivet

Kommissionen har i dag beslutat att skicka motiverade yttranden till Finland, Lettland, Malta, Polen och Sverige om att länderna har underlåtit att säkerställa fullt införlivande av det reviderade energieffektivitetsdirektivet (direktiv (EU) 2018/2002, som ändrar direktiv 2012/27/EU).

Direktivet är avsett som en gemensam ram för åtgärder för främjande av energieffektivitet och innehåller bindande energieffektivitetsmål för EU på minst 32,5 procent till 2030.

Medlemsländerna skulle ha införlivat direktivet senast den 25 oktober 2020.

De fem medlemsländer som inte hade meddelat ett fullständigt införlivande inom tidsfristen mottog en formell underrättelse i november 2020. Efter att ha granskat de nationella införlivandeåtgärderna anser kommissionen att direktivet inte har införlivats fullständigt i Finland, Lettland, Malta, Polen och Sverige.

Länderna har nu två månader på sig att svara. Om de inte gör det kan kommissionen besluta att väcka talan vid EU-domstolen.

Dataskydd: Kommissionen uppmanar Finland och tre andra medlemsländer att se till att EU:s dataskyddsregler införlivas på ett korrekt sätt

I dag har kommissionen beslutat att skicka formella underrättelser till Finland, Grekland, Sverige och Tyskland om att länderna har underlåtit att uppfylla anmälningskravet i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) (förordning (EU) 2016/679) och dataskyddsdirektivet för brottsbekämpning (direktiv (EU) 2016/680).

Finland, liksom Sverige, har inte fullgjort sina skyldigheter när det gäller de registrerades rätt till ett effektivt rättsmedel i vissa fall.

De berörda medlemsländerna har nu två månader på sig att svara på skrivelsen och vidta nödvändiga åtgärder för att avhjälpa den överträdelse av EU-lagstiftningen som kommissionen konstaterat. Annars kan kommissionen besluta att skicka dem ett motiverat yttrande.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/INF_22_1769

 

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
6 april 2022
Upphovsman
Representationen i Finland