Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote6. huhtikuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Rikkomispäätökset: Komissio kehottaa Suomea panemaan täytäntöön energiatehokkuutta ja tietosuojaa koskevat säännökset

GDPR

Euroopan komissio on julkaissut rikkomusmenettelyjä koskevan huhtikuun koosteen, joka sisältää komission oikeudelliset toimenpiteet niitä EU:n jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan.

Energiatehokkuus: Komissio kehottaa Suomea ja neljää muuta jäsenvaltiota panemaan täytäntöön muutetun energiatehokkuusdirektiivin

Komissio päätti tänään lähettää perustellut lausunnot Suomelle, Latvialle, Maltalle, Puolalle ja Ruotsille, koska ne eivät ole saattaneet tarkistettua energiatehokkuusdirektiiviä (direktiivi (EU) 2018/2002), jolla muutetaan direktiiviä 2012/27/EU, kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Direktiivillä pyritään luomaan yhteinen kehys energiatehokkuutta edistäville toimenpiteille ja asetetaan EU:n sitovaksi energiatehokkuustavoitteeksi vähintään 32,5 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Jäsenvaltioiden piti saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 25. lokakuuta 2020.

Marraskuussa 2020 lähetettiin virallinen ilmoitus viidelle jäsenvaltiolle, jotka eivät olleet ilmoittaneet tarkistetun direktiiviin täydestä täytäntöönpanosta määräaikaan mennessä. Kansallisten täytäntöönpanotoimenpiteiden tarkastelun jälkeen komissio katsoo, että täytäntöönpano Suomessa, Latviassa, Maltalla, Puolassa ja Ruotsissa ei ole täysimääräistä.

Näillä jäsenvaltioilla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata. Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Tietosuoja: Komissio kehottaa Suomea ja kolmea muuta jäsenvaltiota varmistamaan yleisen tietosuoja-asetuksen ja lainvalvontatarkoituksessa käsiteltyjen henkilötietojen suojasta annetun direktiivin asianmukaisen täytäntöönpanon

Euroopan komissio on tänään päättänyt lähettää viralliset ilmoitukset Suomelle, Kreikalle, Ruotsille ja Saksalle, koska ne eivät ole noudattaneet yleisen tietosuoja-asetuksen (asetus (EU) 2016/679) ja lainvalvontatarkoituksessa käsiteltyjen henkilötietojen suojasta annetun direktiivin (direktiivi (EU) 2016/680) mukaisia ilmoittamisvelvoitteitaan.

Suomi, samoin kuin Ruotsi, ei ole täyttänyt velvoitteitaan, jotka koskevat rekisteröityjen mahdollisuutta käyttää oikeuttaan tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin tietyissä tapauksissa.

Näillä jäsenvaltioilla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata ilmoitukseen ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet komission toteaman EU-lainsäädännön rikkomisen korjaamiseksi. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää niille perustellun lausunnon.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/INF_22_1769    

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
6. huhtikuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto