Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel14 oktober 2020Representationen i FinlandLästid: 1 min

Renoveringsvågen – kommissionen vill förbättra byggnaders energiprestanda

I dag presenterar EU-kommissionen ”renoveringsvågen”, en strategi för att förbättra byggnaders energiprestanda. Byggnader står för omkring 40 procent av EU:s energianvändning och 36 procent av växthusgasutsläppen. Kommissionen siktar på att...

Renoveringsvågen kommer att förbättra livskvaliteten för de människor som bor och verkar i byggnaderna som renoveras, minska utsläppen av växthusgaser i Europa, främja digitalisering och förbättra återanvändning och materialåtervinning. Fram till 2030 skulle 35 miljoner byggnader kunna renoveras och upp till 160 000 ytterligare gröna arbetstillfällen skapas inom byggsektorn.

Strategin kommer att ha tre prioriterade områden: utfasning av fossila bränslen för uppvärmning och kylning, åtgärder mot energifattigdom och byggnader med sämst prestanda, samt renovering av offentliga byggnader, såsom skolor, sjukhus och administrationsbyggnader. Kommissionen föreslår att nuvarande hinder tas bort i hela renoveringskedjan – från ett projekts konceptskede till dess finansiering och slutförande – genom en rad politiska åtgärder, finansieringsverktyg och instrument för tekniskt stöd.

Endast en procent av byggnaderna renoveras årligen med fokus på energieffektivitet. Effektiva åtgärder är därmed avgörande för att göra Europa klimatneutralt senast 2050. Närmare 34 miljoner människor i Europa har inte råd att värma upp sina bostäder. I dag offentliggör EU-kommissionen även en rekommendation till medlemsländerna om bekämpning av energifattigdom.

För att uppnå det mål på minst 55 procent minskade utsläpp 2030 som kommissionen föreslog i september 2020, måste EU minska byggnadernas utsläpp av växthusgaser med 60 procent, deras energianvändning med 14 procent och energianvändningen för uppvärmning och kylning med 18 procent.

Till strategin hör även en ny europeisk Bauhaus-stil. Inom ramen för detta projekt, som ska inledas omgående, ska ett nätverk med de fem första Bauhaus-platserna i olika EU-länder inrättas under 2022.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1835

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
14 oktober 2020
Upphovsman
Representationen i Finland