Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel13 januari 2022Representationen i FinlandLästid: 1 min

Life-projekt stöder gränsöverskridande skydd av flodpärlmusslan

Jokihelmisimpukka

Förlust av biologisk mångfald är ett grundläggande hot mot livsmiljöer i Finland och i Europa som helhet. EU:s strategi för biologisk mångfald är en övergripande långsiktig plan för att motverka försämring av ekosystem och skydda naturen. Målet med strategin, som sträcker sig fram till 2030, är att Europas biologiska mångfald ska börja återhämta sig. För Finlands del finns ett särskilt behov av att bygga upp beståndet av flodpärlmusslan. Life-projektet Revives syftar till att förbättra livsmiljöerna i Finland, Sverige och Estland, bland annat för lax och öring, som är värdfiskar för flodpärlmusslan. ”Målet är att släppa ut 1 042 000 individer från uppfödningsanläggningar i finska vatten. Dessutom ska 505 000 juvenila musslor överföras från uppfödningsanläggningar och släppas ut i svenska och estniska vatten. Totalt beräknas 5 000–24 000 individer överleva och utvecklas till könsmogna musslor”, säger projektledare Heidi Kunttu vid universitetet i Jyväskylä. 

Läs mer (på finska): https://europa.eu/!CWyd3h

Översikt

Publiceringsdatum
13 januari 2022
Upphovsman
Representationen i Finland