Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel4 juni 2020Representationen i Finland

Introduktion i medievärlden genom prisbelönt europeiskt delaktighetsprojekt

Sosped-stiftelsens verksamhet Mieletöntä valoa engagerar unga vuxna i en svår livssituation med mediernas hjälp. Verksamheten belönades i maj som ett utmärkt europeiskt delaktighetsprojekt med SALTO PI-priset som beviljas av Salto-nätverket inom...

Verksamheten erbjuder unga vuxna i en svår livssituation möjligheter till utbildning, praktik och jobb. Deltagarna som fungerar som kamratproducenter har möjlighet att producera och publicera olika medieproduktioner och upplever samtidigt en viktig känsla av att ha lyckats. Verksamheten Mieletöntä valoa startade ursprungligen med stöd från Penningautomatföreningen men fortsätter nu med hjälp av bidrag från social- och hälsovårdsministeriet. I början bestod målgruppen av unga som genomgår mentalvårdsrehabilitering, men deltagarprofilen har breddats och numera välkomnas alla i åldern 18–35 år som har svårt att få jobb eller har andra problem i sitt liv.

Läs mer: https://europa.eu/!FP39NT

Översikt

Publiceringsdatum
4 juni 2020
Upphovsman
Representationen i Finland