Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké23 februari 2022Representationen i FinlandLästid: 1 min

Kommissionen fastställer regler för hur företagen bör ta hänsyn till de mänskliga rättigheterna och miljön i de globala värdekedjorna

Oikeudenmukainen ja kestävä talous

Företagen i EU är världsledande när det gäller hållbarhet. Hållbarhetsprincipen har förankrats i EU:s värden och företagen är fast beslutna att respektera de mänskliga rättigheterna och minska sin inverkan på planeten. Trots detta går företagens arbete med att integrera hållbarhet, särskilt tillbörlig aktsamhet i fråga om mänskliga rättigheter och miljö, i bolagsstyrningsprocesserna, fortfarande långsamt. Både Europaparlamentet och rådet har uppmanat kommissionen att lägga fram lagstiftningsförslag för att ta itu med dessa utmaningar. EU-kommissionen antog därför nyligen ett förslag till direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet. Förslaget syftar till att främja ett hållbart och ansvarsfullt beteende från företagens sida i de globala värdekedjorna. Företagen kommer att vara skyldiga att identifiera och vid behov motverka och mildra de negativa effekter som deras verksamhet får för de mänskliga rättigheterna, exempelvis i form av barnarbete och exploatering av arbetstagare, och för miljön, exempelvis i form av föroreningar och förlust av biologisk mångfald. Dessa nya regler kommer att skapa rättssäkerhet och lika villkor för företagen, medan konsumenterna och investerarna får mer insyn.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_1145

 

Översikt

Publiceringsdatum
23 februari 2022
Upphovsman
Representationen i Finland