Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel25 maj 2022Representationen i FinlandLästid: 1 min

Hur kan vi med hjälp av EU-finansiering bekämpa förlusten av den biologiska mångfalden och främja närproducerade och närodlade livsmedel?

Jaani Pietikäinen, chef för Europeiska investeringsbankens kontor i Helsingfors. Bild: Pekko Korvuo
Jaani Pietikäinen, chef för Europeiska investeringsbankens kontor i Helsingfors. Bild: Pekko Korvuo

Under Europadagen den 9 maj diskuterades både EU:s nuläge och framtid ur olika synvinklar i centrumbiblioteket Ode i Helsingfors. En av synvinklarna var EU:s hållbara finansiering och finländska projekt som har finansierats av EU presenterades. Ett av projekten var Nylands mat, som är ett distributionscenter för säsongens färskaste närproducerade och närodlade livsmedel, en så kallad foodhub.

 

Det handlar om en banbrytande modell som har utvecklats av nyländska producenter och som förkortar matens väg från jord till bord. Olli Repo, styrelseordförande för Nylands mat, berättade att en av de grundläggande utmaningarna är att många förvisso vill handla närodlad och närproducerad mat, men att det i praktiken är knepigt att åka till flera olika gårdar för att handla där.

Jenny Jyrkänkallio-Mikkola, ansvarig för inlandsvatten i Finland vid Världsnaturfonden (WWF), berättade å sin sida om ett WWF-projekt som går ut på att undanröja hinder, såsom till exempel mindre kraftverk, för vandringsfiskar i floder. ”Genom projektet ”Vauhtia vaellukseen” har vi hittills kunnat undanröja cirka 10 hinder. Vi kan inte göra arbetet på egen hand, eftersom hindren alltid ägs av någon. Det är mycket viktigt att ägarna stöds för att ta bort byggnaderna. Vi har noterat att åtgärderna har försnabbats tack vare projektet”, berättar Jenny Jyrkänkallio-Mikkola.

Läs mer (på finska): https://europa.eu/!kGH6h4

Översikt

Publiceringsdatum
25 maj 2022
Upphovsman
Representationen i Finland