Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel16 juni 2020Representationen i Finland

Kompatibla spårnings- och varningsappar till hjälp under coronakrisen

EU-länderna har enats om tekniska specifikationer för kompatibla kontaktspårningsappar. Syftet är att se till att en nationell app fungerar utan problem även om användaren befinner sig i ett annat EU-land. Detta är ett viktigt steg mot full...

I dag har EU-länderna, med stöd av kommissionen, enats om tekniska specifikationer som ska sörja för ett säkert informationsutbyte mellan kontaktspårningsappar.

Detta innebär, när interoperabilitetslösningen har införts, att en nationell app fungerar utan problem när användaren reser till ett annat EU-land där en motsvarande decentraliserad princip tillämpas.

Det gäller de flesta spårningsappar som redan har lanserats eller är på väg att lanseras i EU.

– Nu när resesäsongen närmar sig är det viktigt att se till att européerna kan använda sitt eget lands app när de reser inom EU, säger EU-kommissionär Thierry Breton som ansvarar för den inre marknaden och välkomnar överenskommelsen. Kontaktspårningsappar kan vara till hjälp för att hejda spridningen av coronaviruset, framför allt som ett led i det nationella arbetet med att lätta på isoleringsåtgärderna.

De flesta EU-länder har beslutat att lansera mobilappar som ett komplement till manuell spårning av coronavirusets spridning.

De flesta nationella appar som godkänts bygger på en decentraliserad arkitektur.

Det innebär att telefonen registrerar slumpmässiga identifierare för användare som under en viss tid upptäckts befinna sig i närheten. Där kontrolleras de sedan mot identifierare för användare som rapporterats vara infekterade.

Tack vare den tekniska specifikationen för interoperabilitet blir sådana kontroller möjliga även för användare som reser från andra EU-länder, utan att de behöver ladda ner den nationella appen för varje land.

Närhetsuppgifterna utbyts mellan appar på ett krypterat sätt så att det inte går att identifiera någon enskild person, och inga geolokaliseringsdata används.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1043

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
16 juni 2020
Upphovsman
Representationen i Finland