Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel17 juni 2020Representationen i Finland

EU-kommissionen lägger fram rapport om konsekvenserna av de demografiska förändringarna

EU-kommissionen har antagit den första rapporten om konsekvenserna av de demografiska förändringarna. Rapporten presenterar drivkrafterna bakom denna långsiktiga förändring och hur den påverkar Europa. Den belyser också kopplingarna mellan de...

EU-kommissionen har antagit den första rapporten om konsekvenserna av de demografiska förändringarna.

Rapporten visar de långsiktiga demografiska trenderna i Europas regioner – från längre förväntad livslängd till lägre födelsetal, åldrande samhällen, mindre hushåll och ökad urbanisering.

Rapporten omfattar också en genomgång per land som visar att de allmäneuropeiska trenderna när det gäller befolkningsstruktur kan skönjas också i Finland. Den förväntade livslängden ökar, men födelsetalet väntas minska ytterligare.

År 2018 ökade den förväntade livslängden till 84,5 år för kvinnor och 79,1 för män, och ökningen beräknas fortsätta. Detta, tillsammans med lägre födelsetal, kommer att leda till en befolkningspyramid med smalare bas.

Rapporten visar också att Europas andel av världens befolkning kommer att minska till mindre än 4 % av världens befolkning fram till 2070.

Rapporten illustrerar också de stora skillnaderna i demografiska förändringar i regionerna och vilka effekter de får på tillväxt och hållbarhet, sysselsättning, hälso- och sjukvård och långtidsvård i olika delar av Europa.

Rapporten inleder kommissionens arbete på detta område och kommer att hjälpa till att fastställa hur de människor, regioner och samhällen som drabbats hårdast kan få stöd på bästa sätt.

I samband med rapporten offentliggörs också landsspecifika faktablad och detaljerad statistik.

Faktablad om Finland: https://europa.eu/!Xt94Cp

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1056

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
17 juni 2020
Upphovsman
Representationen i Finland