Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel24 september 2020Representationen i FinlandLästid: 1 min

Kommissionen förstärker kapitalmarknadsunionen

Kommissionen har offentliggjort en ny ambitiös handlingsplan som har till syfte att förstärka EU:s kapitalmarknadsunion under de närmaste åren. Den främsta prioriteten är för närvarande att se till att EU återhämtar sig från den exceptionella...

Den viktigaste uppgiften i detta sammanhang är att utveckla EU:s kapitalmarknader och se till att det finns tillgång till marknadsfinansiering. Stora och integrerade kapitalmarknader kommer att underlätta återhämtningen i EU och garantera att företagen – särskilt små och medelstora företag – får tillgång till finansieringskällor och att spararna i EU vågar göra investeringar i sin framtid. Dynamiska kapitalmarknader kommer också att vara ett stöd för EU:s gröna och digitala omställning samt bidra till att skapa en mer inkluderande och resilient ekonomi. Vid sidan av handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen har kommissionen dessutom antagit ett nytt paket om digital finansiering, inklusive en strategi för massbetalningar och lagstiftningsförslag om kryptotillgångar och digital motståndskraft.

Läs mer (på finska): https://europa.eu/!pw49dG

Översikt

Publiceringsdatum
24 september 2020
Upphovsman
Representationen i Finland