Skip to main content
Euroopan komission logo
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli24 syyskuu 2020Suomen-edustusto

Komissio vahvistaa Euroopan pääomamarkkinoita

Euroopan komissio julkaisi tänään uuden toimintasuunnitelman EU:n pääomamarkkinaunionin vahvistamiseksi tulevina vuosina. EU:n ensisijaisena tavoitteena on nyt varmistaa, että Eurooppa toipuu koronaviruksen aiheuttamasta talouskriisistä. EU:n...

Komissio julkaisi tänään EU:n pääomamarkkinaunionin vahvistamista koskevan toimintasuunnitelman.

Toimintasuunnitelman tavoitteena on yhdistää kansalliset pääomamarkkinat EU:n laajuisiksi pääoman sisämarkkinoiksi ja tehdä EU:sta sellainen toimintaympäristö, jossa ihmisten on entistä turvallisempaa investoida pitkällä aikavälillä.

Lisäksi tavoitteena on varmistaa, että EU:n talouden elpyminen on vihreää, digitaalista, osallistavaa ja kestävää. Tämä edellyttää, että rahoituksen saannista tehdään helpompaa eurooppalaisille yrityksille ja etenkin pk-yrityksille.

Tavoitteiden saavuttamiseksi komissio esittää tänään kuusitoista kohdennettua toimenpidettä, joilla pääomamarkkinaunionin toteuttamista edistetään konkreettisesti.

EU aikoo muun muassa luoda yritystietoja koskevan keskitetyn palvelupisteen sijoittajia varten, yhdenmukaistaa EU-maiden maksukyvyttömyyssäännöt tai lähentää niitä sekä vahvistaa investointisuojaa, jolla tuetaan rajat ylittävien investointien määrän kasvamista EU:ssa.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_1677

Komissio hyväksyi tänään myös uuden digitaalista rahoitusta koskevan lainsäädäntöpaketin, joka sisältää digitaalisen rahoituksen strategian ja vähittäismaksustrategian sekä kryptovaroja ja digitaalista häiriönsietokykyä koskevat lainsäädäntöehdotukset.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_1684

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
24 syyskuu 2020
Laatija
Suomen-edustusto