Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel3 juli 2020Representationen i FinlandLästid: 2 min

Kommissionen vill ha in synpunkter via den uppdaterade portalen för feedback

I dag har EU-kommissionen släppt en uppdaterad version av portalen Kom med synpunkter. Denna nätplattform ger alla invånare, företag och icke-statliga organisationer en chans att komma med synpunkter om kommissionens initiativ under viktiga faser i...

EU-kommissionen lanserade agendan för bättre lagstiftning 2015 för att förbättra beslutsfattandet och förenkla lagar. Som en del av agendan håller kommissionen samråd med allmänheten och ett stort antal organisationer via portalen Kom med synpunkter.

Den nya versionen har bl.a. en förbättrad sökfunktion som gör det lättare att hitta det initiativ man är mest intresserad av. Allmänheten kan komma med synpunkter direkt på hemsidan.

– Genom att förbättra portalen Kom med synpunkter och göra den mer intuitiv stärker vi våra insatser för att nå ut till invånarna, säger Maroš Šefčovič, vice ordförande med ansvar för kontakter mellan institutionerna och framtidsfrågor. Jag uppmanar berörda parter och allmänheten, även personer utan djupare kunskap om EU:s politik, att bidra till våra initiativ under arbetet med deras utformning, både före och efter kommissionens antagande. Detta är ännu en viktig metod för att säkerställa att vår lagstiftning håller högsta möjliga kvalitet.

Allmänheten kan också delta i allmänna samråd på tolv veckor om initiativ som håller på att utarbetas eller utvärderingar av befintliga EU-åtgärder.

Tre offentliga samråd på den uppdaterade portalen Kom med synpunkter har publicerats nyligen: samrådet om lagen om digitala tjänster, samrådet om strategin för hållbar och smart mobilitet och samrådet om en ny konsumentagenda.

Genom att samla in och analysera synpunkter säkerställer kommissionen att EU-initiativen svarar mot rådande utmaningar, som t.ex. den gröna och digitala omställningen.

Via portalen Kom med synpunkter kan enskilda personer eller organisationer lämna synpunkter om färdplaner eller konsekvensbedömningar gällande kommande lagstiftning.

Webbplatsen finns på adressen https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say

Du kan byta språk i språkvalsmenyn och lämna dina svar på vilket som helst av EU:s officiella språk.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1240

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamni [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamni[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
3 juli 2020
Upphovsman
Representationen i Finland