Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Nyhetsartikel12 juni 2020Representationen i Finland

Kommissionen vill ha in synpunkter på en komplettering av konkurrensreglerna

Kommissionen har idag offentliggjort en inledande konsekvensbedömning samt ett öppet offentligt samråd för att få in synpunkter vad gäller att undersöka behovet av ett eventuellt nytt konkurrensverktyg som skulle göra det möjligt att hantera...

EU-kommissionen har som mål att avhjälpa bristerna i de gällande konkurrensreglerna och lösa de strukturella konkurrensproblemen på marknaden med hjälp av de nya reglerna.

Kommissionen har idag offentliggjort en inledande konsekvensbedömning och ett öppet offentligt samråd för att få in synpunkter på det eventuella behovet av ett nytt konkurrensverktyg.

Syftet med det eventuella nya redskapet är att ingripa i strukturella konkurrensproblem på marknaden som inte kan lösas på det mest effektiva sättet med de nuvarande konkurrensreglerna. Man vill exempelvis förhindra att marknader tippar över till en viss aktör.

Komissionen anser att rättvisa och konkurrensutsatta marknader kräver en helhetssyn och en övergripande strategi.

Det viktiga är att fortsätta med en fortsatt kraftfull tillämpning av de gällande konkurrensreglerna och en eventuell förhandsreglering av digitala plattformar.

Dessutom kan det eventuellt behövas nya kompletterande konkurrensregler.

– Våra regler har en inbyggd flexibilitet som gör det möjligt för oss att ta itu med en rad olika konkurrensbegränsande beteenden på olika marknader. Vi ser nu dock att det finns vissa strukturella risker för konkurrensen, så som marknader som tippar, som inte tas upp i de nuvarande reglerna. Vi vill ha berörda parters synpunkter för att undersöka behovet av ett eventuellt nytt konkurrensverktyg som skulle göra det möjligt att ta sig an sådana strukturella konkurrensproblem i tid och på ett effektivt sätt, och som garanterar rättvisa och konkurrensutsatta marknader i hela ekonomin, säger verkställande vice ordförande Margrethe Vestager med ansvar för konkurrenspolitik.

Berörda aktörer kan inkomma med synpunkter på den inledande konsekvensbedömningen till och med den 30 juni 2020 och delta i det öppna offentliga samrådet till och med den 8 september 2020.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_977

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn.efternamn@ec.europa.eu

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn.efternamn@ec.europa.eu

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
12 juni 2020
Upphovsman
Representationen i Finland