Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel5 oktober 2021Representationen i Finland

Kommissionen lägger fram EU:s första strategi för att bekämpa antisemitism

I dag lägger kommissionen fram EU:s första strategi för att bekämpa antisemitism och främja judiskt liv. Antisemitismen har fått ett oroande uppsving både inom och utanför EU. Nio av tio judar anser att antisemitismen har ökat i deras land och 85...

I strategin föreslås åtgärder för att öka samarbetet med onlineföretag. Syftet är att bekämpa antisemitism på nätet, förbättra skyddet för allmänna platser och gudstjänstlokaler, inrätta ett europeiskt centrum för forskning om nutida antisemitism och skapa ett nätverk av platser där förintelsen ägde rum. Åtgärderna kommer att förstärkas genom EU:s internationella insatser för att leda den globala bekämpningen av antisemitism.

– I dag gör vi ett åtagande att främja judiskt liv med hela dess mångfald, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Vi vill se ett judiskt liv som frodas igen i hjärtat av vårt samhälle. Det är så det bör vara. Den strategi vi lanserar i dag innebär en stegvis förändring av vår reaktion på antisemitismen. EU kan bara frodas om dess judiska befolkning känner sig trygg och kan frodas.

Några av de viktigaste åtgärderna i strategin är följande:

  • Förebygga och bekämpa alla former av antisemitism: Nio av tio judar anser att antisemitismen har ökat i deras land och 85 procent anser att det är ett allvarligt problem. För att ta itu med detta kommer kommissionen att mobilisera EU-medel och stödja medlemsländernas utformning och genomförande av sina nationella strategier. Kommissionen kommer att stödja inrättandet av ett EU-omfattande nätverk av tillförlitliga anmälare och judiska organisationer för att avlägsna olaglig hatpropaganda på nätet. Även utvecklingen av budskap som motverkar antisemitiskt innehåll på nätet kommer att stödjas. Kommissionen kommer att samarbeta med näringslivet och it-företag för att förhindra olaglig visning och försäljning av nazirelaterade symboler, samlarobjekt och litteratur på nätet.
  • Skydda och främja judiskt liv i EU: 38 procent av judarna har övervägt att emigrera eftersom de som judar inte känner sig säkra i EU. För att säkerställa att judarna känner sig säkra och kan delta fullt ut i EU:s samhällsliv kommer kommissionen att bidra med EU-medel till förbättrat skydd av allmänna platser och gudstjänstlokaler. Nästa ansökningsomgång kommer att offentliggöras under 2022 med ett tillgängligt totalbelopp på 24 miljoner euro. Medlemsländerna uppmanas också att använda Europols stöd för terrorismbekämpningsverksamhet, både på och utanför nätet. I syfte att främja judiskt liv kommer kommissionen att vidta åtgärder för att skydda det judiska kulturarvet och för att öka kunskapen om judiskt liv, judisk kultur och judiska traditioner.
  • Utbildning, forskning och hågkomst av förintelsen: I dag har en av tjugo EU-medborgare aldrig hört talas om förintelsen. I syfte att hålla minnet vid liv kommer kommissionen att stödja bildandet av ett nätverk av platser där förintelsen ägde rum som inte alltid är så välkända, till exempel gömställen och avrättningsplatser. Kommissionen kommer också att stödja ett nytt nätverk av unga europeiska ambassadörer för hågkomst av förintelsen. Med hjälp av EU-medel kommer kommissionen att stödja skapandet av ett europeiskt forskningscentrum för nutida antisemitism och judiskt liv, i samarbete med medlemsländerna och forskarsamhället. För att lyfta fram det judiska kulturarvet kommer kommissionen att uppmana de städer som ansöker om titeln Europeisk kulturhuvudstad att ta upp sina minoriteters historia, däribland den judiska befolkningens historia.

Vad händer nu?

Den här strategin är EU:s åtagande för en framtid för judiskt liv inom och utanför EU. Den kommer att genomföras under perioden 2021–2030. De nationella strategierna bör antas senast i slutet av 2022 och kommer att utvärderas av kommissionen senast i slutet av 2023.

Mer information

EU:s strategi för bekämpning av antisemitism och främjande av judiskt liv

Faktablad om EU:s strategi för bekämpning av antisemitism och främjande av judiskt liv

Frågor och svar

Webbplats om bekämpning av antisemitism

Samordnare för bekämpning av antisemitism och främjande av judiskt liv

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_4990

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
5 oktober 2021
Upphovsman
Representationen i Finland