Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel22 april 2021Representationen i FinlandLästid: 1 min

Tyck till om säljfrämjande kampanjer om EU:s jordbruks- och livsmedelsprodukter!

Säljfrämjande kampanjer om EU:s jordbruks- och livsmedelsprodukter är utformade för att bland annat öppna upp nya marknadsmöjligheter för jordbrukare i EU och för livsmedelsindustrin som helhet.

Kommissionen har nu inlett ett offentligt samråd på detta område för att samla in synpunkter på hur den säljfrämjande politiken på ett bättre sätt kan främja mer hållbar produktion och konsumtion, och mer balanserad kosthållning, i linje med kommissionens strategi ”Från jord till bord” och strategin för biologisk mångfald samt den europeiska planen för cancerbekämpning. Privatpersoner och organisationer är välkomna att delta i samrådet. Vi vill särskilt få in synpunkter från bland annat organisationer som företräder jordbrukssektorn och producentorganisationer, myndigheter och beslutsfattare som arbetar för främjande av jordbruk och livsmedel samt organisationer inom miljö, folkhälsa och djurskydd. Du kommer till det svenskspråkiga samrådsformuläret genom att byta språk uppe på sidan när du klickar på länken nedan. Du kan lämna synpunkter på initiativet fram till den 23 juni.

Läs mer: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12782-EU-farm-and-food-products-review-of-policy-on-promotion-inside-and-outside-the-EU/public-consultation

Översikt

Publiceringsdatum
22 april 2021
Upphovsman
Representationen i Finland