Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel21 februari 2022Representationen i Finland

Genom att satsa på grönt IKT-kunnande blir företagen i EU mer hållbara och konkurrenskraftiga

Green ICT -ekosysteemi

När man sitter och surfar på mobilen vid frukostbordet tänker man sällan på hur mycket el som går åt och vilka utsläpp som förosakas bara för att ens mobil och alla dess appar ska fungera. Andelen el som behövs för olika IKT-lösningar uppgår årligen globalt sett till 4−10 procent och IKT-lösningar står även för 3−5 procent av de globala växthusgasutsläppen. Nylands förbund samordnar ett projekt om gröna IKT-ekosystem som ska leda till att nyländska företag blir mer hållbara och konkurrenskraftiga. Projektet, som heter ”Green ICT -ekosysteemillä kestävyyttä ja kilpailukykyä Uudenmaan yrityksille”, finansieras av REACT-EU-fonden. Syftet med projektet är att vägleda IKT-företag så att produktionen av digitala tjänster blir mer klimatvänlig. Dessutom ska både den privata och offentliga sektorn stödjas så att de gör grönare digitala val. ”Effekten av att satsa på gröna IKT-lösningar kumuleras i samhället. Om vi förenar våra krafter kan Finland bli en föregångare för Green ICT. Även EU:s klimatmål och klimatlagstiftning har en global inverkan, eftersom resten av världen måste ta dem i beaktande. Det gör i sin tur EU till en föregångare på detta område”, säger projektledare Antti Sipilä.

Läs mer (på finska): https://europa.eu/!3p4F6V

Översikt

Publiceringsdatum
21 februari 2022
Upphovsman
Representationen i Finland