Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké1 december 2021Representationen i FinlandLästid: 2 min

Global Gateway: Upp till 300 miljarder euro till EU:s strategi för att främja hållbara förbindelser runtom i världen

EU:n uusi Global Gateway -strategia

I dag lanserar EU-kommissionen och EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Global Gateway. Det är en ny europeisk strategi för att främja smarta, rena och säkra förbindelser inom digital teknik, energi och transport. Strategin ska även stärka hälso-, utbildnings- och forskningssystem runtom i världen.

Global Gateway-strategin handlar om hållbara och pålitliga anslutningar för människor och för planeten. Syftet med strategin är att hantera de mest akuta globala förändringarna – allt från klimatförändringar och miljöskydd till att förbättra hälsosäkerheten och främja konkurrenskraften och de globala leveranskedjorna.

Global Gateway ska mobilisera upp till 300 miljarder euro i investeringar under åren 2021–2027. På detta sätt ska EU stödja en hållbar global återhämtning, samtidigt som vi beaktar våra partners behov och EU:s egna intressen.

Global Gateway omfattar investeringar för att främja demokratiska värderingar och höga standarder, god samhällsstyrning och transparens, jämlika partnerskap och grön, ren och säker infrastruktur. Det ska i sin tur främja investeringar i den privata sektorn.

Genom en Team Europe-ansats kommer strategin Global Gateway att sammanföra EU och medlemsländerna med finans- och utvecklingsinstituten, däribland Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD). Målet är att mobilisera den privata sektorn för att kunna uppbåda investeringar som leder till förändringar.

EU:s delegationer runtom i världen kommer att spela en viktig roll för att identifiera och samordna projekt inom Global Gateway i partnerländerna.

Global Gateway bygger på de nya finansiella verktygen i EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027: Europa i världen, instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA) III samt Interreg, InvestEU och EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa.

Som ett ytterligare bidrag till unionens finansiella verktyg utforskar EU möjligheten att inrätta en europeisk exportkreditfacilitet som ett komplement till de befintliga exportkreditöverenskommelserna på medlemslandsnivå och på så sätt utöka EU:s övergripande styrka på detta område. Faciliteten skulle bidra till att säkerställa bättre lika villkor för EU-företag på marknaderna i tredjeländer, där de i allt högre grad måste konkurrera med utländska konkurrenter som får stora statliga stöd, vilket underlättar deras deltagande i infrastrukturprojekt.

Global Gateway kommer att investera i internationell stabilitet och internationellt samarbete. Strategin kommer att visa hur demokratiska värderingar innebär säkerhet och rättvisa för investerare, hållbarhet för partner och långsiktiga fördelar för människor runt om i världen.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_6433      

 

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
1 december 2021
Upphovsman
Representationen i Finland