Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote1. joulukuuta 2021Suomen-edustusto

Global Gateway: jopa 300 miljardia euroa kestävien yhteyksien edistämiseen eri puolilla maailmaa

EU:n uusi Global Gateway -strategia

Global Gateway -strategialla tuetaan kestäviä ja luotettuja yhteyksiä ihmisten ja maapallon hyväksi, jotta voidaan vastata kiireellisimpiin maailmanlaajuisiin haasteisiin, jotka koskevat ilmastonmuutosta ja ympäristönsuojelua, terveysturvan parantamista sekä kilpailukyvyn ja globaalien toimitusketjujen vahvistamista. Strategialla pyritään saamaan vuosina 2021–2027 aikaan maailmanlaajuisen elpymisen tueksi 300 miljardin euron investoinnit, joissa otetaan huomioon kumppaneiden tarpeet ja EU:n omat edut.

Global Gateway -strategiassa on kyse investoinneista, joilla edistetään demokraattisia arvoja ja korkeita standardeja, hyvää hallintotapaa ja läpinäkyvyyttä, yhdenvertaisia kumppanuuksia sekä vihreitä ja turvallisia infrastruktuureja ja vauhditetaan yksityisen sektorin investointeja.

Strategiassa käytetään Team Europe -lähestymistapaa, joka kokoaa yhteen EU:n, sen jäsenmaat sekä niiden rahoitus- ja kehityslaitokset, mukaan lukien Euroopan investointipankki (EIP) ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD). Sillä pyritään saamaan yksityinen sektori investoimaan hankkeisiin, joilla saadaan aikaan todellista muutosta.

EU:n edustustoilla eri puolilla maailmaa on keskeinen rooli kartoitettaessa ja koordinoitaessa Global Gateway -hankkeita kumppanimaissa.

Strategiassa hyödynnetään EU:n monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 uusia rahoitusvälineitä: naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline (NDICI) – Globaali Eurooppa, liittymistä valmisteleva tukiväline IPA III, Interreg, InvestEU ja EU:n tutkimus- ja innovointiohjelma Horisontti Eurooppa.

Rahoitusvälineidensä lisäksi EU selvittää mahdollisuutta perustaa eurooppalaisen vientiluottojärjestelyn, jolla täydennettäisiin EU-maiden nykyisiä vientiluottojärjestelyjä ja lisättäisiin EU:n kokonaisrahoituskapasiteettia tällä alalla. Järjestely auttaisi varmistamaan EU:n yrityksille tasapuolisemmat toimintaedellytykset EU:n ulkopuolisten maiden markkinoilla, joilla niiden on yhä useammin kilpailtava sellaisten ulkomaisten kilpailijoiden kanssa, jotka saavat laajaa tukea hallituksiltaan. Järjestely helpottaisi siten niiden osallistumista infrastruktuurihankkeisiin.

Global Gateway -strategia on investointi kansainväliseen vakauteen ja yhteistyöhön, ja se osoittaa, miten demokraattiset arvot tarjoavat varmuutta ja oikeudenmukaisuutta sijoittajille, kestäviä ratkaisuja kumppaneille ja pitkän aikavälin hyötyjä ihmisille kaikkialla maailmassa.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_6433

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
1. joulukuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto