Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Nyhetsartikel9 december 2020Representationen i Finland

Europeiska klimatpakten: EU-kommissionen uppmuntrar människor att delta i klimatarbetet

I dag lanserar EU-kommissionen den europeiska klimatpakten. Det är ett EU-initiativ för att uppmuntra människor, samhällen och organisationer att delta i klimatarbetet och skapa ett grönare Europa. Klimatpakten är en del av den europeiska gröna given...

Frans Timmermans, EU-kommissionens verkställande vice ordförande med ansvar för den europeiska gröna given, konstaterar att den europeiska klimatpakten sammanför alla som vill arbeta aktivt för vår planet. ”Med pakten vill vi göra det lättare för alla i Europa att agera i sin vardag och ge alla möjlighet att delta i den gröna omställningen och att inspirera varandra. När det gäller att bekämpa klimatförändringarna kan alla agera och göra nytta”, säger Timmermans.

Klimatpakten ska bidra till att sprida vetenskapligt underbyggd information om klimatarbetet och ge praktisk vägledning om vilka val man kan göra i sin vardag. Den ska mobilisera stöd och delaktighet genom att stödja lokala initiativ och uppmuntra enskilda och grupper att avlägga klimatlöften.

I inledningsfasen kommer pakten att prioritera åtgärder som bland annat riktar in sig på grönområden, grön rörlighet och effektiva byggnader.

I dag inleder kommissionen även en öppen ansökningsomgång för enskilda och organisationer som vill bli klimatpaktsambassadörer. Klimatpaktsambassadörerna ska föregå med gott exempel och få sina samhällen att engagera sig i klimatarbetet.

Ett lanseringsevenemang för klimatpakten, som allmänheten kan delta i, anordnas på nätet den 16 december (Climate Pact Event). Verkställande vice ordförande Frans Timmermans deltar i evenemanget.

Den europeiska klimatpakten aviserades första gången i de politiska riktlinjerna som kommissionens ordförande Ursula von der Leyen lade fram i juli 2019.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_2323

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn.efternamn@ec.europa.eu

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn.efternamn@ec.europa.eu

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
9 december 2020
Upphovsman
Representationen i Finland