Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké7 september 2022Representationen i Finland

En europeisk strategi för vård och omsorg för att säkerställa tillgängliga vård- och omsorgstjänster

Eurooppalainen hoito- ja hoivastrategia CARE

EU-kommissionen lägger i dag fram den europeiska strategin för vård och omsorg. Strategin ska säkerställa tillgängliga vårdtjänster av god kvalitet och till rimlig kostnad i hela EU. Dessutom är syftet med strategin att förbättra situationen för både vårdtagare och vårdare, såväl professionella vårdare som anhörigvårdare.

Strategin åtföljs av två rekommendationer till medlemsländerna – en om översynen av Barcelonamålen för förskoleverksamhet och barnomsorg, och en om tillgång till långvarig vård och omsorg av god kvalitet och till rimlig kostnad.

Tillgängliga omsorgstjänster till rimlig kostnad och av god kvalitet ger tydliga fördelar för alla åldrar. Att delta i förskoleverksamhet har en positiv inverkan på barnens utveckling och bidrar till att minska risken för social utestängning och fattigdom, även senare i livet. Personer som till följd av hög ålder, sjukdom och/eller funktionsnedsättning är beroende av hjälp med sina dagliga sysslor får genom långvarig vård och omsorg möjlighet att behålla sin självständighet och leva ett värdigt liv. Många människor har dock fortfarande inte råd med eller tillgång till dessa tjänster.

Investeringar i vård och omsorg är viktigt för att locka till sig och behålla kompetens inom vårdsektorn, som ofta präglas av svåra arbetsvillkor och låga löner. Det är också viktigt att hantera personalbrist och ta vara på sektorns ekonomiska och sysselsättningsskapande potential.

Investeringar i vård av god kvalitet innebär också att jämställdheten och kvinnors deltagande på arbetsmarknaden förbättras, särskilt vad gäller minskade skillnader i lön och pension mellan könen. Kvinnor bär fortfarande den största delen av omsorgsansvaret. Inom vården utgörs 90 procent av den formella arbetskraften av kvinnor och 7,7 miljoner kvinnor står utanför arbetsmarknaden på grund av omsorgsansvar. 

För att hantera dessa frågor föreslår EU-kommissionen konkreta åtgärder som ska stödja medlemsländerna att öka tillgången till omsorgstjänster av god kvalitet och till rimlig kostnad, och samtidigt förbättra arbetsvillkoren och balansen mellan arbete och privatliv för vårdare.

Den europeiska strategin för vård och omsorg kommer att bidra till genomförandet av de principer som finns i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, särskilt principerna om jämlikhet, balans mellan arbete och privatliv, barnomsorg och stöd till barn samt långvarig vård och omsorg.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_5169    

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

 

Översikt

Publiceringsdatum
7 september 2022
Upphovsman
Representationen i Finland